Sorodne objave

 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Krško so v letu 2008 pričeli s spremljanjem kriminalne združbe, ki se je ukvarjala z izvrševanjem kaznivih dejanj Prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 3. in 4. odstavku 311. člena Kazenskega zakonika (oz. po 308. členu KZ-1).

trijeNa današnji novinarski konferenci so sodelovali (od leve proti desni):
predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete Drago Menegalija,
vodja Sektorja kriminalistične policje PU Krško France Božičnik in
tiskovni predstavnik PU Krško Robert Perc

 

Zvočni posnetek izjave Draga Menegalije (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Franceta Božičnika (mp3)  


V januarju 2008 so policisti in kriminalisti z operativnim delom ugotovili, da se nekaj občanov iz območja PU Krško ukvarja z nezakonitim prevozom ilegalnih prebežnikov (državljanov Kosova) iz Hrvaške v Slovenijo. Tako so policisti na območju Gorjancev večkrat prijeli skupine ilegalnih prebežnikov, našli so več vozil, ki so bila namenjena za prevoze ilegalnih prebežnikov, prav tako pa je bilo v notranjosti države prijetih nekaj prevoznikov iz območja PU Krško, ki so v vozilih prevažali prebežnike. Z intenzivnim zbiranjem obvestil ter na podlagi analiz zbranih podatkov so kriminalisti identificirali več članov mednarodne kriminalne združbe in organizatorja iz območja Ljubljane. Na podlagi zbranih operativnih in preverljivih podatkov so uspeli utemeljiti razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, tako da so bile pridobljene ustrezne odredbe za izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov.

Od začetka oktobra 2008 pa do 20. marca 2009 je kriminalna združba izvršila 12 kaznivih dejanj Prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Kriminalna združba je bila pri izvrševanju kaznivih dejanj izredno previdna. Ves čas so z raznimi predhodnicami in spremstvi opazovali okolico in opozarjali prevoznike na prisotnost policije. Za komunikacijo so večinoma uporabljali prenosne UKV postaje.

Kriminalna združba je v času izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov opravila prevoze 20 ilegalnih prebežnikov iz Hrvaške v Slovenijo ter nato naprej v notranjost Slovenije ali druge države EU. Ilegalni prebežniki so bili pri prevozih tudi prijeti. Ti so bili večkrat v življenjski nevarnosti, saj so jih prevažali tudi v cisternah za prevoz gnojnice, na balirnih strojih ter prikolicah, kjer so bili skriti med balami sena. 

Za izvršenih 12 kaznivih dejanj je bilo ovadenih 17 oseb. Osumljeni so doma iz območja Novega mesta, Ljubljane, Krškega in Kranja. Policisti na Obrežju so aretirali tudi organizatorja iz Hrvaške. Pri osumljencih je bilo 20. in 21. 3. 2009 opravljenih 13 hišnih preiskav, 7 osumljencev je bilo 22. 3. 2009 s kazensko ovadbo privedeno na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Krškem, ki je zoper enega osumljenca odredil pripor. Kriminalistično preiskavo so vodili kriminalisti iz PU Krško v sodelovanju s PU Ljubljana, PU Kranj, PU Novo Mesto in Generalno policijsko upravo ter PU Zagreb. Celoten postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Krškem. Kazenski zakonik za opisano kaznivo dejanje predvideva zaporno kazen do 8 let (kvalificirana oblika storitve v kriminalni združbi).


Učinkovito delo policije pri varovanju zunanje meje zmanjšalo število ilegalnih migracij


Razkritje večjega števila osumljencev tihotapljenja ljudi je posledica uveljavitve schengenskih standardov nadzora državne meje in dobrega sodelovanja s tujimi varnostnimi organi pri odkrivanju teh kaznivih dejanj. Prav tovrstno sodelovanje je pripomoglo k identifikaciji in prijetju tako velikega števila osumljencev, pomembno pa je tudi, da so se preiskave koordinirano vodile v več državah ter se istočasno zaključile. Kriminalistična policija, ki vodi tovrstne preiskave, je na območju Zahodnega Balkana identificirala kontaktne točke za izmenjavo podatkov o nedovoljenih migracijah ter koordiniranje skupnih preiskav. Pri tovrstnih preiskavah prevzema veliko vlogo tudi SECI Center, ki podpira tovrstno sodelovanje na celotnem območju JV Evrope in tudi širše.

Kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je bilo v letu 2008 171 (v letu 2007 195), število ovadenih osumljencev pa se je povečalo z 296 na 455 ali za 53,7 %. 112 (v letu 2007 42) evidentiranih kaznivih dejanj je bilo obravnavanih v okviru organizirane kriminalitete.

Stanje na področju ilegalnih migracij v letu 2008 ocenjujemo kot ugodno. Tako v letu 2008 na območju Republike Slovenije beležimo upad ilegalnih prehodov državne meje za 52,2 % (2008 - 1.186; 2007 - 2.479). Najpogosteje so bili obravnavani državljani Srbije, Hrvaške, Turčije, Kosova, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Albanije. Ugodno stanje se nadaljuje tudi v prvih dveh mesecih tega leta, ko je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta obravnavanih 38, 3 % manj ilegalnih prehodov državne meje. Prav tako se ni spremenila struktura ilegalnih migrantov, še vedno prevladujejo državljani iz držav Zahodnega Balkana in Turčije. V letu 2008 je bilo na območju PU Krško ugotovljeno 253 ilegalnih prehodov preko državne meje, kar je največ v državi.

090325 NK KD DrogeNedovoljeni prehodi čez državno mejo


Razlog za upad ilegalnih prehodov je predvsem v spremembi tokov ilegalnih migracij, kateri so se iz klasične balkanske poti preusmerili v smeri Madžarske in Grčije. Naslednji razlog pa je tudi v uspešnem in učinkovitem delu slovenske policije, ki je s svojo usposobljenostjo in sodobno tehnično opremljenostjo pripomogla k zmanjšanju ilegalnih prehodov na delu zunanje meje Evropske Unije, ki ga varuje.

Na podlagi izdelanih analiz tveganja ugotavljamo, da je bila večina ilegalnih prehodov storjenih v bližini mejnih prehodov, kjer so ilegalni migranti državno mejo prestopali peš, sami ali s pomočjo vodičev. Pogosto ugotavljamo, da sprovajalci ilegalne migrante pripeljejo do državne meje, kjer jih usmerijo, kako in kje naj prestopijo državno mejo, na drugi strani pa jih pričakajo isti ali drugi sprovajalci, ki jih nato odpeljejo naprej v notranjost Slovenije ali v druge države Evropske Unije.

V zadnjem času pa vse pogosteje ugotavljamo primere, ko tujci poskušajo ilegalno vstopiti v Republiko Slovenijo preko mejnih prehodov s pomočjo ponarejenih dokumentov ali skriti v različnih delih prevoznih sredstev. Tako so policisti 17. 3. 2009 na Mejnem prehodu Brnik na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana odkrili dva državljana Turčije, ki sta imela ponarejena potna lista Turčije, originalne - prave dokumente pa sta imela skrite v podplatih čevljev. Prav tako so policisti dne 19. in 20. 3. 2009 na mejnima prehodoma Gruškovje in Sečovlje odkrili tri tujce, ki so bili skriti v prevoznih sredstvih. Na mejnem prehodu Gruškovje sta bila odkrita dva državljana Srbije, ki sta se brez vednosti voznika skrila v tovorni del tovornjaka, ki je prevažal aluminijaste profile. Na mejnem prehodu Sečovlje pa je državljan Bosne in Hercegovine poskušal čez mejni prehod pretihotapiti državljanko BiH skrito v eni izmed omar avtodoma.

ilegalca tovornjak