Sorodne objave

 

Zaradi objektivne obveščenosti javnosti objavljamo odziv policije na nekatere očitke v javnosti v zvezi s slovensko policijo, ki so se v zadnjih dneh pojavili v medijih.

Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve deluje samostojno in skladno z zakoni. Zagotavljamo visoko stopnjo varnosti, kar potrjuje tudi dejstvo, da je Slovenija v Evropi in svetu prepoznavna kot ena od najbolj varnih držav. Policija je bila in bo vedno strokovna služba, katere osnovna naloga je zagotavljanje varnosti ljudem. Svoje delo opravljamo zakonito, strokovno in z vso predanostjo, zato ne pristajamo, da bi postali sredstvo kakršnega koli obračunavanja kogar koli.

Glede očitkov o kadrovskih odločitvah generalnega direktorja policije pojasnjujemo, da se vse kadrovske odločitve v policiji izvajajo skladno z zakonom in po postopkih, ki veljajo za izbor za posamezno delovno mesto, vključno z namenom doseganja večje učinkovitosti dela. Pri tem pa se po možnostih upoštevajo tudi želje zaposlenih. Nikakor ne drži trditev v medijih o prerazporejanju kriminalistov iz kriminalistične policije na policijske uprave in policijske postaje, saj teh prerazporeditev kriminalistov dejansko ni bilo.

V medijih so izpostavljeni tudi očitki o zastoju nekaterih v javnosti izpostavljenih kriminalističnih preiskav, ki absolutno ne držijo. Preiskave potekajo nemoteno, pod usmerjanjem pristojnega državnega tožilstva in neodvisno od politike ter brez vsakršnega vplivanja. Pri tem izpostavljamo, da bo policija ne glede na to, kdo so osebe v postopkih preiskav, sedaj in tudi v prihodnje, ob obstoječih razlogih za sum storitve kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti, preiskave izpeljala strokovno, zakonito in z izvedbo vseh potrebnih operativnih ukrepov. Edino vodilo kriminalistov sta tako strokovnost in zakonitost njihovega dela.

Dodajamo še odziv direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča na očitke v medijih o domnevnem sporu z nekdanjim vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Boštjanom Lindavom: "Moje sodelovanje z njim je bilo korektno in na visoki strokovni ravni."

In še odziv generalnega direktorja policije mag. Senada Jušića na očitke: "V 32-letni policijski karieri sem si vedno prizadeval za zakonito opravljanje nalog in izvajanje pooblastil, spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine ter deloval tako, da ni prihajalo do kršitev pravic nikogar. To je moje vodilo tudi sedaj, ko vodim policijo. Po svojih najboljših močeh se bom še naprej trudil za strokovno in zakonito delo policije, zato zavračam zlonamerne očitke o kakršnem koli 'uničenju' policije."