Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad danes, 11. oktobra 2023, na območju Celja, Maribora, Ljubljane in Kopra izvaja 13 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov, in sicer pri osmih fizičnih in petih pravnih osebah zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika RS (KZ-1) in kaznivega dejanja pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ-1.

Preiskovalci sumijo osem fizičnih oseb, da so storile kaznivo dejanje pri izvajanju storitev na škodo pravne osebe z območja Velenja v višini 4,8 milijona evrov, in sicer tako, da sta osumljeni osebi iz oškodovane družbe s pomočjo drugih osumljenih oseb s sprejetjem pravnih aktov oddali posel povezani osebi in podizvajalcu, čeprav sta se zavedali, da je bilo predhodno izvedeno javno naročilo, na katerem so prejeli ugodnejši ponudbi dveh ponudnikov, ki sta ustrezali razpisnim pogojem.

Pri izvajanju preiskovalnih dejanj sodeluje 60 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada.

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo.

Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do osmih let.