Sorodne objave

 

Na pobudo generalnega direktorja policije mag. Senada Jušića je bilo včeraj, 14. novembra 2023, videokonferenčno srečanjez glavnim ravnateljem hrvaške policije Nikolo Milino in generalnim direktorjem za javno varnost Italije Vittoriom Pisanijem.

Sestanek je bil namenjen dogovoru o načinu konkretizacije sodelovanja policij treh držav pri obvladovanju problematike nedovoljenih migracij na skupni migracijski poti, kot je bilo 2. novembra 2023 dogovorjeno na sestanku ministrov za notranje zadeve v Trstu (Italija).

20231114 160032

Šefi policij so se strinjali, da bi sodelovanje okrepili na način, da bi v prvi fazi oblikovali mešane trilateralne patrulje pri nadzoru državne meje in izboljšali koordinacijo aktivnosti. V največji možni meri je treba izkoristiti obstoječe oblike sodelovanja policij vseh treh držav pri odkrivanju in preiskovanju čezmejne kriminalitete.

Dogovorili so se za pripravo usklajenega pismo o nameri, s katerim bodo določene oblike sodelovanja, ki ga bodo potrdili generalni direktorji na prihodnjem srečanju v Trstu. To pismo bo osnova za ureditev potrebnih pravnih podlag in konkretizacijo skupnih aktivnosti treh policij na terenu za učinkovitejši nadzor meja ter odkrivanje in preprečevanje nedovoljenih migracij in s tem povezanih kaznivih dejanj.

20231114 160042

V nadaljevanju bo, kot je predlagal mag. Jušić, treba razmisliti tudi o iniciativah za izboljšanje sodelovanja na celotni t. i. zahodnobalkanski migracijski poti. To so na primer redna srečanja šefov policij držav v regiji za boljšo izmenjavo informacij ter učinkovitejše preprečevanje nezakonitih migracij in kriminala, kar sta hrvaški in italijanski kolega podprla.