V zadnjem obdobju na območju Slovenije zaznavamo večje število ponudnikov, tudi nepooblaščenih, ki ponujajo vlaganje sredstev v naložbene programe - valutne (forex) posle, po drugi strani pa tudi povečanje zanimanja vlagateljev za tovrstne posle. V večini primerov ponudniki obljubljajo nenavadno visoke donose, ki s sabo nosijo tudi veliko tveganje.

Nepooblaščeni ponudniki pod pretvezo vlaganja sredstev na mednarodno denarno borzo "Forex" od vlagateljev pobirajo vložke v višini najmanj 5.000 evrov, medtem ko maksimalni vložki niso opredeljeni. Promotorji obljubljajo vlagateljem velike donose, tudi do 20 odstotkov na mesec. Poslovanje običajno poteka gotovinsko. Tovrstne posle nepooblaščeni posredniki najpogosteje ponujajo preko spletnih strani ali na predavanjih, organiziranih za ožji krog ljudi.

Po do sedaj zbranih podatkih gre lahko v takih primerih za sum storitve kaznivih dejanj.

Delovanje nepooblaščenih ponudnikov ima lahko namreč elemente kaznivega dejanja organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo po 212. členu oz. kaznivega dejanja goljufije po 211. členu Kazenskega zakonika.

Morebitnim vlagateljem policija v zvezi s tem svetuje izjemno previdnost pri odločanju za sklepanje takšnih poslov, predvsem vlagateljem, ki imajo manj izkušenj pri trgovanju s finančnimi instrumenti.

Še posebno previdnost svetujemo v primerih, ko ponudniki obljubljajo nenavadno visoke donose in zahtevajo obvezna nakazila sredstev na račune v tujini.

Občanom, ki vseeno razmišljajo o tovrstnih naložbah, predlagamo, da predtem poiščejo vse ustrezne informacije, se seznanijo z vsemi vrstami tveganj in zahtevajo podatke o ponudnikih storitev. Od posrednikov naj zahtevajo izpis vseh opravljenih poslov, ki morajo vsebovati ime in priimek stranke, številko računa stranke, oznako finančnega instrumenta, količino, ceno, vrsto posla, vse stroške in podobno.

Občanom, ki želijo svoja sredstva investirati v legalne naložbene programe, priporočamo, naj se obrnejo na borznoposredniške družbe in banke, ki imajo za opravljanje investicijskih storitev in poslov dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev oz. Banke Slovenije.