Sorodne objave

 

Pešci kot udeleženci v cestnem prometu spadajo med najbolj ogrožene prometne udeležence. Najbolj so ogroženi jeseni in pozimi.

pesci03

Pešci so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (ki vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.). Nesreče pa se zgodijo tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev. Zlasti starejši so pogosto žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker kršijo cestnoprometne predpise.

policist nesreca

Bodi preVIDEN

Za večjo varnost pešcev izvajajo policisti številne preventivne in represivne aktivnosti. Preventivne so namenjene predvsem ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu, represivne aktivnosti pa so usmerjene v umirjanje hitrosti voznikov motornih vozil na območjih, kjer se pešci najpogosteje zadržujejo.

pesci06

Policisti bodo v tem obdobju izvedli naslednje aktivnosti:

 • obveščali javnost o problematiki pešcev v prometu ter preventivnih in represivnih ukrepih policije,
 • obiskali vrtce in prve razrede osnovnih šol, kjer bodo otroke poučili o varni udeležbi v prometu in jih peljali po varnih poteh in čez prehode za pešce,
 • obiskali domove za starejše občane in društva upokojencev ter predavali o varni hoji pešcev,
 • redno obveščali pristojne službe, odgovorne za vzdrževanje in sanacijo nevarnih odsekov cest (predvsem cestnih površin, namenjenih pešcem),
 • obiskali zdravstvene domove in druge institucije, kjer se bodo dogovorili, da se v čakalnicah oziroma na panojih razstavijo slike otrok na temo varnosti pešcev (slike bobo izdelali otroci osnovnih šol),
 • izvajali krajše poostrene nadzore nad hojo pešcev v in izven naselij, in sicer tam, kjer pešci pogosteje hodijo in niso zavarovani (ni pločnikov, javne razsvetljave),
 • izvajali meritve hitrosti in druge ukrepe za umirjanje prometa na krajih, kjer se pojavlja problematika pešcev,
 • ugotavljali nepravilnosti pešcev v prometu in nepravilnosti glede označevanja v času zmanjšane vidljivosti,
 • pisno obveščali starše o vseh težjih kršitvah cestnoprometnih predpisov, ki jih storijo otroci.

pesci05

Še posebej aktivni pa bodo policisti v okviru akcije Pešec pod sloganom bodi preVIDEN, ki bo potekala od 1. do 22. oktobra 2008 in v kateri bodo skupaj z ostalimi institucijami, ki skrbijo za večjo prometno varnost (Ministrstvo za promet, Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, AMZS, Rdeči križ Slovenije, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije ter Zavod Varna pot), med drugim tudi opozarjali učence v šolah, njihove starše in stare starše na uporabo kresničk in drugih odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev.

579053234

Akcija je del načrtovanih aktivnosti za večjo prometno varnost v Sloveniji v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa do leta 2011, ki tečejo pod okriljem Ministrstva za promet RS. Poleg tega pa je akcija tudi del skupnih prizadevanj v okviru Evropske listine o varnosti v cestnem prometu, ki pravi: 25.000 življenj, Rešimo jih!

pesci01

Za varnejšo udeležbo v prometu vam pred začetkom jesenskega obdobja policija svetuje:

Pešci:

 • poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešca (odsevne trakove, kresničke),
 • upoštevajte prometne predpise; prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce, hodite po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob levem robu,
 • poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

Vozniki:

 • upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost,
 • hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
 • na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih),
 • izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

pesca