Ministrstvo za notranje zadeve je skupaj z izvajalci projekta na včerajšnji novinarski konferenci v Policijski akademiji v Tacnu javnosti predstavilo rezultate Javnomnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Republike Slovenije o delu policije za leto 2007.

Rezultati raziskave so pokazali, da 86,1 % slovenskih državljanov policiji zaupa, od tega je zaupanje z najvišjima ocenama 4 in 5 na petstopenjski lestvici ocenilo 47,7 % anketiranih, z oceno 3 jo je ocenilo 38 % anketiranih. In še drug pomemben podatek, ki pravi, da je zadovoljstvo z delom policije razmeroma visoko, saj ga je z oceno 3 ali več ocenilo kar 84,6 % anketiranih, od tega 46, 5 % z oceno 4 oz. 5.

Zelo pomemben pa je tudi podatek, da se kar 92 % državljanov v Sloveniji počuti varnih, od tega 16 % srednje varno, 76 % pa varno in zelo varno.

Poudariti želimo, da slovenska policija dela dobro, da delamo dobro v korist slovenskih državljanov, ki to znajo ceniti in nas zato tudi tako ocenjujejo. Rezultati analize pa niso le vzpodbuda, predstavljati nam morajo tudi obvezo za še boljše delo naprej.

Prepričani smo, da smo lahko še boljši. Ne sicer na področjih, na katera marsikdaj nimamo vpliva, lahko pa smo boljši pri stvareh, na katere lahko vplivamo, to pa je predvsem urejenost, odnos do ljudi, zakonito delo, spoštovanje človekovih pravic, korektno obnašanje v postopkih itd.

Pri nekaterih od navedenih ravnanj, ki so v največji meri odvisna od delavcev policije, je anketa pokazala rahel padec, kar je

Žal so se v nekaterih medijih kljub ali ravno navkljub dobrim rezultatom raziskave pojavili negativni komentarji. Mediji nas kritično spremljajo ves čas in prav je tako, saj so pomemben element zunanjega nadzora nad našim delom, čeprav nam premalokrat priznajo našo pozitivno vlogo pri zagotavljanju varnosti. Varnost namreč ni nekaj samoumevnega, ampak je treba zanjo marsikaj narediti. Dejstvo je, da slovenska policija k varnosti naših prebivalcev pomembno prispeva.

Rezultati raziskave za slovensko policijo so torej vzpodbudni, a obenem zavezujoči. To pomeni, da se moramo v policiji še naprej truditi in s svojim učinkovitim delom, korektnim obnašanjem in ravnanjem v prihodnjih letih zaupanje ljudi v policijo še izboljšati.


Več o raziskavi (povzetek, rezultati) na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.