Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci v Novem mestu so predstavniki Policijske uprave Novo mesto in Generalne policijske uprave predstavnikom medijev predstavili uspešno preiskan primer kaznivega dejanja izsiljevanja, katerega storilce je policija prijela ta teden.

NovinarskaNM Izsiljevanje


Vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Novo Mesto Roman Kržan je novinarjem najprej predstavil potek preiskave konkretnega primera. Povedal je, da je Sektor kriminalistične policije PU Novo mesto decembra 2007 prejel prijavo, ki jo je podal 28-letni moški, doma iz okolice Novega mesta. Iz prijave izhajajo sumi storitve kaznivega dejanja izsiljevanja po členu 218/III Kazenskega zakonika.

Oškodovanca je namreč že nekaj mesecev izsiljevala skupina oseb iz okolice Ljubljane. Skupina treh osumljencev ga je ustrahovala na različne načine in z njim tudi fizično obračunala. Od avgusta do decembra 2007 jim je moral izročiti okoli 80.000 evrov, kar predstavlja le obresti za najeto posojilo v višini 30.000 evrov. Posojilodajalec je spreminjal pogoje poplačila, da bi si pridobil čim večjo nesorazmerno premoženjsko korist. Osumljenci so oškodovancu vsilili, da jim je moral do poplačila plačevati obresti, in sicer tedensko okoli 6.000 evrov. Zaradi nezmožnosti plačevanja so osumljenci zoper oškodovanca izvajali nasilje (grožnje, ugrabitev, pretep, odvzem premičnega premoženja).

Po prijavi oškodovanca so policisti PU Novo mesto začeli z intenzivno preiskavo, v kateri so uporabili tudi posebne preiskovalne ukrepe. Po zbranih obvestilih in pridobljenih dokazih so policisti dvema osumljencema 15. 1. 2008 okoli 16. ure na območju Trzina odvzeli prostost. Ena oseba je bila po zbranih obvestilih izpuščena, eno pa so policisti nato pridržali in bo danes privedena na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novem mestu.V preiskavi so policisti še ugotovili, da so oškodovanca izsiljevali trije osumljenci. Tretjega osumljenca so včeraj, 16. 1., povabili na zaslišanje in po zaslišanju izpustili. Vse tri osumljence so kazensko ovadili.

Pri prijetju osumljencev so sodelovali policisti Specialne enote GPU ter sektorjev kriminalistične policije na policijskih upravah Ljubljana in Novo mesto.

Vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto pri Upravi kriminalistične policije v Generalni policijski upravi Slavko Koroš je nato podal splošne informacije o kaznivih dejanjih izsiljevanja v Sloveniji:

Izsiljevanje je kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. To pomeni, da mora policija, če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno tovrstno kaznivo dejanje, ukreniti vse potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec ne skrije ali ne pobegne, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti dokaz, in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka.

Policija lahko izve za kaznivo dejanje ali storilca predvsem na dva načina:

  • da z lastno dejavnostjo zazna kaznivo dejanje ali pa
  • da kaznivo dejanje naznanijo oškodovanci ali druge osebe, ki izvejo za kaznivo dejanje ali storilca.


Statistični podatki:

Slavko Koroš je povedal, da smo leta 2006 v Republiki Sloveniji obravnavali 403 kaznivih dejanj izsiljevanja, v letu 2007 pa 375. Ta kazniva dejanja so zelo dobro preiskana, in sicer okoli 85-odstotno (v letu 2007 88,25-odstotno).

Pri tem je policija v letu 2006 podala kazenske ovadbe zoper 473 osumljencev, v letu 2007 pa 483, kar kaže na to, da tovrstna kazniva dejanja osumljeni praviloma izvršujejo v sostorilstvu z vsaj enim sostorilcem ali pa v združbi.

Po besedah Koroša pri preiskovanju ugotavljamo, da se izsiljevanje praviloma dogaja v daljšem časovnem obdobju, pri tem pa oškodovanci dlje časa zaradi strahu zase ali za svoje bližnje trpijo tako fizično kot tudi psihično nasilje, prav tako pa jih storilci tudi ekonomsko izkoriščajo.

Nazadnje pa je še pozval oškodovance, naj policiji prijavijo tudi tovrstna kazniva dejanja: "Glede na zgoraj navedena dejstva (preiskanost idr.) in na dejstvo, da se po tem, ko kaznivo dejanje obravnava policija, izsiljevanje skoraj v vseh primerih preneha, bi opozoril na to, da naj oškodovanci naznanjajo kazniva dejanja in da bo policija izvedla vse potrebne zakonske ukrepe za njihovo zaščito ter uporabila vsa zakonska sredstva in pooblastila, da prepreči nadaljnje izvrševanje kaznivega dejanja in s tem trpljenja ljudi."