V Ljubljani so se 3. in 4. marca sestali vrhunski evropski nogometni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z varnostjo na pomembnejših mednarodnih športnih prireditvah.

Iz slovenske policije so se ga udeležili Mihael Burilov iz Uprave uniformirane policije ter Darin Hvalec, Hinko Privšek in Rudolf Kaniški iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

skupna

V delovni skupini so trenutno predstavniki Velike Britanije, Belgije, Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Finske, Francije, Češke, Avstrije in Slovenije.


Udeleženci sestanka v okviru neformalne delovne skupine so pripravili predlog skupnega delovnega načrta za izboljšanje varnosti na mednarodnih športnih prireditvah, ki bo v nadaljevanju obravnavan na pristojnih delovnih telesih sveta Evropske unije.

konferenca

Druge teme sestanka so bile še vloga Europola pri zagotavljanju varnosti na pomembnih mednarodnih športnih prireditvah, način financiranja usposabljanj policijskih organizacij za delo na tem področju idr.