Sorodne objave

 

V veliki sejni sobi na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani je bil danes, 12. marca 2008, podpisan Sporazum o medsebojnem sodelovanju med carino in policijo. Sporazum sta podpisala generalni direktor policije Jože Romšek in generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije Rajko Skubic. Drug drugemu sta se zahvalila za pripravljenost in sodelovanje z željo po čim večji uspešnosti tudi v prihodnje.

podpis

Generalni direktor policije Jože Romšek je v svojem nagovoru ob tej priložnosti povedal, da se slovenska policija v zadnjih letih izredno trudi s sodelovanjem z več institucijami, med drugimi tudi s carino. Dodal je še, da je prepričan, da je skupna skrb in cilj obeh služb čim večja uspešnost pri zagotavljanju varnosti tako vsem državljankam in državljanom kot tudi vsem drugim, ki živijo v Republiki Sloveniji.

Prvi sporazum je bil sklenjen leta 2003, vendar so potrebe v lanskem letu narekovale pripravo novega sporazuma, ki je bil pripravljen v skladu s priporočili Sveta Evropske unije in določili

Policija in carina sodelujeta tako na državni, lokalni kot tudi na regionalni ravni. Oblike sodelovanja pa so skupni delovni sestanki, določitev kontaktnih oseb, obveščanje in izmenjava podatkov ter informacij, nudenje tehnične in druge pomoči, načrtovanje skupnih akcij in kombinacijo le-teh, skupno usposabljanje in pa usklajevanje drugih oblik dela. Novost novega sporazuma je zagotavljanje dostopa do tistih evidenc podatkov, za katere se dogovorita in pri tem spoštujeta predpise s področja varstva podatkov.

Slovenska policija in slovenska carina sta v preteklosti, posebej pa še po vstopu v skupni evropski prostor, izvedli veliko uspešnih akcij na področju preprečevanja tihotapljenja blaga. Novi sporazum odpira nove možnosti v še naprej dobro skupno sodelovanje.

Generalni direktor Carinske službe Republike Slovenije Rajko Skubic je dejal, da tudi carina težko opravlja svoje naloge brez sodelovanja z drugimi državnimi organi, v prvi vrsti s slovensko policijo. "Večina ljudi nas pozna kot organ, ki zagotavlja, da se od udeležencev zunanje trgovine poberejo določene dajatve, in manj kot organ, ki zagotavlja varnost. Slovenska carina je s slovensko policijo namreč močno vključena v preprečevanje trgovanja s prepovedanimi drogami; močno vplivamo na promet z nevarnimi snovmi, ki lahko škodijo zdravju ljudi kot tudi onesnaženju okolja," je še dejal.

Oba podpisnika sporazuma pričakujeta, da se bodo s tem izboljšalo opravljanje nalog obeh služb, predvsem pri zagotavljanju varnosti ljudi.

sporazum

Iz slovenske policije sta podpisu sporazuma prisostvovala Aleksander Jevšek, direktor Uprave kriminalistične policije, in Danijel Žibret, direktor Uprave uniformirane policije.