Sorodne objave

 

Na cestah od Aten do Dublina v enem dnevu kontroliranih 2.207 tovornih vozil. Pod okriljem Mreže evropskih prometnih policij TISPOL poteka v tednu od 10. do 16. marca 2008 skupna evropska nadzorstvena akcija, imenovana Truck.

V ponedeljek, 10. marca 2008, pa so prometne policije desetih evropskih držav na pobudo slovenskih prometnih policistov izvedle poostren nadzor tovornega prometa na desetem cestnem koridorju.

Deseti cestni koridor je pomemben tako z vidika kršenja prometne zakonodaje kot tudi z vidika čezmejne kriminalitete. K ideji o celovitem, sistematičnem in usklajenem nadzoru na območju več držav hkrati smo uspeli pritegniti policiste iz držav ob tej cestni povezavi

Pri največjem in najdaljšem nadzoru cestnega prometa doslej so policisti kontrolirali predvsem tuja tovorna vozila v tranzitu.

Slovenska policija je kot predlagatelj in nosilec aktivnosti koordinirala in usklajevala delo prometnih policij na relaciji Atene - Thessaloniki - Skopje - Niš - Beograd - Zagreb - Ljubljana - Beljak - Salzburg - Munchen - Stuttgart - Koln - Rotterdam - Ipswich - Walles - Dublin. Na relaciji od Grčije prek celotnega Balkana in Srednje Evrope do Irske so bile organizirane nadzorne točke. Na kontrolnih točkah so nadzor poleg prometnih policistov opravljale tudi druge službe s pristojnostmi na tem področju (inšpekcijske službe, carina, kriminalistična policija idr.).

Ob koordinaciji slovenske policije je tako v istem dnevu in na enem samem cestnem koridorju sodelovalo deset držav (Grčija, Makedonija, Srbija, Hrvaška, Slovenija, Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Anglija in Irska), ki so nadzore opravljale na osemnajstih kontrolnih točkah.

Slovenska policija je poleg nadzora na relaciji Obrežje - Karavanke tovorni promet kontrolirala tudi na drugih pomembnejših tranzitnih poteh.

PoostrenNadzor01

Kontrolna točka v Sloveniji skupaj z avstrijskimi policisti


Rezultati akcije

Med koordiniranim nadzorom je bilo po do sedaj zbranih podatkih v sedmih sodelujočih državah(Grčija, Makedonija in Anglija bodo podatke posredovale kasneje) ustavljenih in kontroliranih 2.207 tovornih vozil (od tega 1.073 vozil v tranzitu glede na državo, kjer se je izvajal nadzor). Odkritih in sankcioniranih je bilo 965 kršitev cestnoprometnih predpisov (553 pri vozilih v tranzitu). Šlo je za:

 • 88 kršitev, povezanih z delovanjem tahografa,
 • 160 kršitev, povezanih z voznikovim delovnim časom (prekoračen čas trajanja vožnje, obvezni počitki idr.),
 • 281 prekoračitev hitrosti,
 • 113 tovornih vozil je bilo preobremenjenih,
 • v 70 primerih je bil tovor nepravilno naložen ali pritrjen,
 • v 259 primerih vozila niso bila tehnično brezhibna,
 • 67 kršitev, povezanih s prevozom nevarnega blaga (dokumentacija, označitev tovora idr.),
 • 38 kršitev, povezanih z dokumentacijo vozila ali voznika,
 • 2 voznika sta vozila pod vplivom alkohola,
 • 14 voznikom je bila prepovedana nadaljnja vožnja,
 • iz prometa je bilo izločenih 68 vozil.


V Mariboru pa je bilo odkrito tudi vozilo, ukradeno v tujini.

PoostrenNadzor02

Hrvaški policisti ob kontroli

PoostrenNadzor03

Kontrola v Srbiji