Sorodne objave

 

Evropska policijska akademija (College européen de police (CEPOL)) na slovensko pobudo danes in jutri na Bledu organizira konferenco o policijskem sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja za države Zahodnega Balkana.

Konferenco je odprl državni sekretar na slovenskem ministrstvu za notranje zadeve mag. Zvonko Zinrajh, ki je ob tej priložnosti dejal*:

Zinrajh

"Spoštovane gospe, spoštovani gospodje!

Lepo pozdravljeni v imenu slovenskega predsedstva, Ministrstva za notranje zadeve in policije.

V čast mi je, da lahko tukaj na Bledu odprem konferenco Evropske policijske akademije o policijskem sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja za države Zahodnega Balkana. Konferenca ima velik pomen, saj je to prvo srečanje direktorjev in predstavnikov policijskih akademij držav Zahodnega Balkana in držav članic EU.

Evropska policijska akademija je bila ustanovljena z namenom, da bi na evropski ravni v mrežo združila nacionalne policijske šole. Z današnjo konferenco bomo vanjo vključili tudi naše najbližje sosede. To smo uvrstili celo v svoj program predsedovanja, saj menimo, da so dobro usposobljene in organizirane policijske enote izjemnega pomena za varnost in stabilnost na Zahodnem Balkanu, kar posledično pomeni tudi več

Predstavniki slovenskega notranjega ministrstva smo obiskali Srbijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Albanijo in Črno goro. Skupaj z Evropsko komisijo smo napovedali začetek dialoga o vizumski liberalizaciji z omenjenimi državami.

Za začetek dialoga so potrebni trije pogoji:

  • učinkovit nadzor državne meje za preprečevanje nezakonitega priseljevanja,
  • učinkovit boj proti kriminalu in
  • uvedba biometričnih potnih listov.

Za izpolnitev prvih dveh pogojev so morale države dokazati, da je njihova policija učinkovita v boju proti današnjemu kriminalu, nezakonitemu trgovanju in priseljevanju. Dovolite mi, da izrazim prijetno presenečenje nad predstavitvijo sedanjih reform mejne in kriminalistične policije. Že sam začetek dialoga o vizumski liberalizaciji je torej potrditev, da so ti procesi na dobri poti.

Vendar smo šele na začetku. Da bi bile reforme uspešne, morate vlagati v usposabljanje policistov. Zato je vaša naloga izjemno pomembna. Vaše dobro opravljeno delo se bo odražalo v večji varnosti vaših državljanov in celotne Evrope.

Druga pomembna naloga policije je zagotavljanje stabilnosti. Za Zahodni Balkan je značilno, da je bilo stoletja območje etničnih konfliktov. Včasih so nekateri evropski politiki mnenja, da bi morala Evropa Balkan še naprej pustiti v osami s strožjim vizumskim režimom, s strožjimi kontrolami na schengenski meji in podobnimi ukrepi ter upati, da se bodo te težave rešile same od sebe.

Moj odgovor na take ideje je, da je bila Evropa še pred 60 leti v enakem položaju. Šlo je za stoletja konfliktov, ki so pripeljali do druge svetovne vojne. Pa vendar sta z Evropsko unijo v Evropi zavladala mir in stabilnost. Trdno sem prepričan, da lahko enaka formula prinese stabilnost tudi Zahodnemu Balkanu. Da bi to dosegli, morate oblikovati sodobno, strpno in večetnično policijo, ki bo zgled stabilnosti vaših držav. To je naloga policijskih akademij. Danes so tukaj zbrani vaši kolegi iz držav članic EU, ki vam lahko pomagajo s svojimi 60-letnimi izkušnjami. Zaradi tega smo se tudi odločili gostiti to konferenco: po svojih najboljših močeh želimo prispevati k procesu zagotavljanja varnosti in stabilnosti.

Slovensko notranje ministrstvo ima dobre in trdne stike z vsemi notranjimi ministrstvi zahodnobalkanskih držav. Ob vsaki priložnosti evropskim kolegom pojasnjujem, katere so najpomembnejše policijske reforme, ki se izvajajo v teh državah. Enako velja za direktorje policij. Danes pa je napočil čas, da se sodelovanje okrepi tudi med direktorji policijskih akademij. Vaši stiki bodo spodbudili lažjo izmenjavo znanja in izkušenj, kar je po mnenju slovenskega predsedstva eden naših pomembnih dosežkov.

Danes Slovenija preživlja isto sedanjost z Evropsko unijo, še ne dolgo tega pa je imela skupno preteklost z nekaterimi balkanskimi državami, ki so danes tukaj. Naše policijske strukture so imele isti sistem usposabljanja, delovali smo v skladu z isto zakonodajo. Slovenija je imela možnost izogniti se konfliktom, ki so pred leti izbruhnili na tem območju, zato se je lahko hitreje razvijala in nazadnje vstopila v Evropsko unijo. Danes ste naši južni sosedje na isti poti proti evropski perspektivi. Na poti, ki jo je izbrala Slovenija, jo pripeljala v Evropsko unijo in na schengensko območje. Vaše vlade so se odločile za isto pot. Pri tem vam bomo vedno na voljo s svojimi izkušnjami.

Zato podpiram to konferenco, ki bo, upamo, prispevala k vzpostavitvi stikov, krepitvi zaupanja in zadovoljitvi potreb po strokovnem sodelovanju ter k povezovanju policijskih akademij in policistov Evropske unije in držav Zahodnega Balkana. Sodelovanje je ključ do vašega in našega, tj. skupnega uspeha.

Kot veste, se je schengensko območje pred kratkim razširilo. Danes je to največje območje brez notranjih mejnih kontrol. Vendar pa je znotraj tega območja prostega pretoka blaga, ljudi in kapitala zelo razširjena tudi kriminalna dejavnost. Kriminalne združbe izkoristijo vsako priložnost, ki se pojavi na tem območju brez notranjih kontrol, da razpredejo svojo dejavnost preko svojih državnih meja.

Kriminalu se lahko uspešno upremo in ga premagamo samo s policijskim sodelovanjem med vsemi državami.

Izobraževanje in usposabljanje sta naložba v prihodnost. Policiste moramo pripraviti za delo, za izzive v prihodnosti. Ker ni mogoče napovedati vseh sprememb in potreb, jih moramo oblikovati tako, da se bodo stalno usposabljali, in jih naučiti fleksibilnosti.

Celo v državah EU se izobraževalni sistemi policije med seboj zelo razlikujejo. Izmenjava informacij, izkušenj in učnih načrtov med policijskimi izobraževalnimi ustanovami je po vsej Evropi velikega pomena, saj bo našim policistom omogočila boljše in lažje medsebojno razumevanje in sodelovanje.

V Sloveniji se dobro zavedamo pomena mednarodnega policijskega sodelovanja v boju proti kriminalu in vloge policijskega usposabljanja na tem področju. Zato smo povečali število svojih policistov, ki so v lanskem letu sodelovali v različnih izobraževalnih dejavnostih CEPOL-a.

Pri učenju ne gre zgolj za pridobivanje novega znanja, ampak za sposobnost, da to znanje uporabimo v novem okolju, da znamo pravilno oceniti nepredvidljive primere, sprejemati odločitve in se odzvati na konkretne situacije. Upam in želim, da bomo v naslednjih dveh dneh imeli veliko priložnosti za pogovore o teh temah in da bomo

Konferenca CEPOL-a o policijskem sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja za države Zahodnega Balkana je korak naprej k sodelovanju ter izmenjavi informacij, znanja in izkušenj. Upravni svet CEPOL-a pozivam, naj ukrene vse potrebno za vključitev policistov iz držav Zahodnega Balkana v letni program, kar pomeni, da bodo te države povabljene k sodelovanju in bodo lahko spremljale vaš redni delovni program.

V upanju, da bo Slovenija z veseljem še kdaj gostila podobne dogodke v tej sestavi, Vam želim, da bi bila konferenca uspešna. Hvala."

predsedstvo

udelezba

Danes je na programu predstavitev CEPOL-a, izobraževalnih programov policij držav Zahodnega Balkana in organizacij Europol, Svet Evrope in OVSE (OSCE) ter agencije Frontex.

 

* Velja govorjena beseda