Sorodne objave

 

Upoštevaje večletno usmerjenost Evropske unije, da na Zahodnem Balkanu zagotovi mir, stabilnost in blaginjo in da je ena od prednostnih nalog slovenskega predsedstva Zahodni Balkan kot celota, je Evropska policijska akademija (College européen de police (CEPOL)) organizirala konferenco o policijskem sodelovanju na področju izobraževanja in usposabljanja za države Zahodnega Balkana.

Konferenca je bila organizirana na slovensko pobudo, potekala pa je od 17. do 19. marca 2008 na Bledu. Namenjena je bila predvsem spoznavanju in vzpostavitvi odnosov med Evropsko unijo in državami Zahodnega Balkana na področju izobraževanja in usposabljanja policistov.

skupna dinamicna

Konferenco je odprl državni sekretar na slovenskem ministrstvu za notranje zadeve mag. Zvonko Zinrajh.


Konference so se udeležili predsednica Upravnega sveta CEPOL-a mag. Nevenka Tomovič, direktor Policijske akademije mag. Franc Kosmač, nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi v Republiki Sloveniji mag. Sandi Čurin, direktor CEPOL-a Ulf Goeransson in direktorji policijskih akademij oz. visoki policijski uradniki, odgovorni za izobraževanje in usposabljanje, iz držav Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija), predstavniki držav članic Evropske unije (Avstrija, Bolgarija, Češka, Danska, Francija, Grčija, Italija, Madžarska, Nemčija , Romunija) in Švice kot pridružene članice CEPOL-a; Europola, Frontexa, OVSE (OSCE) in Sveta Evrope.

Prvi dan je bila na programu predstavitev dejavnosti in ciljev CEPOL-a ter njegovega sodelovanja z državami nečlanicami. Države Zahodnega Balkana so predstavile svoje izobraževalne programe v policiji, sledile pa so še predstavitve dela organizacij Europol, Svet Evrope in OVSE (OSCE) ter agencije Frontex. Drugi dan je bil namenjen Oceni nevarnosti na področju organiziranega kriminala (Organised Crime Threat Assessment (OCTA)) kot pomembnega vira ugotavljanja potreb v policijskem izobraževalnem procesu. Ker se policijsko izobraževanje spreminja po celi Evropi, je bila kot primer predstavljena nemška reforma policijskega izobraževalnega sistema. EU ne zahteva poenotenja izobraževalnega sistema, obstajajo pa standardi, ki jih morajo sprejeti tako države članice kot tudi države kandidatke za EU.

Tomovic

V izjavi po zaključku konference je predsednica Upravnega sveta CEPOL-a mag. Nevenka Tomovič dejala: "Razprave so bile o možnostih sodelovanja na področju policijskega izobraževanja in usposabljanja, zlasti boja proti organiziranemu kriminalu, med članicami CEPOL-a in članicami Zahodnega Balkana. CEPOL, ki vsako leto organizira okoli 80 usposabljanj za policijske uradnike, ki prednostno obravnavajo prav te teme, bo preučil možnosti, kako v ta usposabljanja vključiti tudi policiste iz teh držav. Dejstvo je, da se sistemi policijskega izobraževanja spreminjajo, ker iščemo najboljše in najprimernejše možnosti, ki bodo zagotavljale usposobljene policiste za potrebe jutrišnjega dne. Koristna je bila tudi predstavitev ostalih evropskih organizacij oz. agencij. Predlagano je bilo, da se podobna konferenca oz. njeno nadaljevanje organizira tudi naslednje leto."

Avstrija

Direktor avstrijske policijske izobraževalne institucije (Sicherheitsakademie) in predstavnik Evropskega združenja policijskih akademij (Association of European Police Colleges (AEPC)) Norbert Leitner je dejal, da je takšna konferenca pomembna z vidika mreženja in izmenjave izkušenj.

Francija

Vodja CEPOL-ove delovne skupine za zunanje odnose, direktor Direktorata za izobraževanje v francoski policiji, Emile Perez je poudaril, da so "predstavniki držav Zahodnega Balkana, držav članic EU in različnih organizacij EU pripravljeni spremeniti svoje dosedanje prakse z namenom izboljšanja le-teh. Te spremembe je treba uveljavljati glede na potrebe posamezne države. Naše kulture, zakoni in zgodovine se razlikujejo, vendar pa imamo enake demokratične vrednote. Sodelovanje z državami kandidatkami v okviru CEPOL-a že poteka. S pomočjo slovenskega predsedstva pa želimo vzpostaviti stik tudi z drugimi državami v regiji."

Srbija

Predstavnica srbske Akadamije za kriminalistiko in policijske študije Ljiljana Dapčević-Marković je poudarila, da od leta 2001 v Srbiji poteka reforma in depolitizacija policije. Izobraževanje policistov se izvaja po bolonjskem procesu. Njihov cilj je približevanje evropskim standardom in praksam.

Predstavniki CEPOL-a se bodo med slovenskim predsedovanjem sestali ponovno maja na Bledu na 12. zasedanju Upravnega sveta CEPOL-a, ko bodo obravnavali poročilo o delu v letu 2007.