Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci v prostorih Policijske postaje Koper so predstavniki policije javnosti predstavili potek in rezultate obsežne in večmesečne preiskave organizirane kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s tatvinami in preprodajo avtomobilov na širšem območju Slovenije.

V zaključni akciji 20. 3. 2008, ko je bilo prijetih 21 osumljencev in opravljenih 26 hišnih preiskav, je sodelovalo okoli 151 kriminalistov in policistov iz policijske uprave Koper, drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave.

IMG 4619

Na konferenci so sodelovali Dejan Garbajs iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Koper Vojko Živec in njegov pomočnik Dean Jurič.

IMG 4618

Novembra 2007 so kriminalisti Policijske uprave Koper začeli na območju uprave obravnavati povečano število tatvin motornih vozil, predvsem znamke Volkswagen. S spremljanjem problematike tatvin na tem območju in analizo posamičnih primerov so ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da so za vsemi tatvinami isti storilci, ki jih očitno izvršujejo na organiziran način.


Od novembra lani so policisti obravnavali naslednje tatvine in poskuse tatvin:

 • tatvino osebnega avtomobila VW Golf na ulici Vena Pilona v Kopru (22. 11. 2007),
 • tatvino osebnega avtomobila Seat Altea na Cesti na Markovec v Kopru (27. 11. 2007),
 • tatvino osebnega avtomobila VW Golf na Pretnerjevi ulici v Postojni(5. 12. 2007),
 • poskus tatvine osebnega avtomobila VW Golf na Ferrarski ulici v Kopru, kjer je bil storilec pregnan in je na kraju pustil del orodja za nasilno vstopanje v vozila (27. 12. 2007),
 • tatvino osebnega avtomobila VW Golf s Ceste na Lenivec v Sežani (1. 1. 2008),
 • poskus tatvine osebnega avtomobila VW Passat na ulici Ivana Rozmana v Sežani (8. 1. 2008),
 • tatvino osebnega avtomobila VW Passat iz garažne hiše v Prisojah v Kopru (8. 1. 2008),
 • tatvino osebnega avtomobila VW Passat na Regentovi ulici v Ankaranu (15. 1. 2008).


S temeljito analizo vseh obravnavanih tatvin in poskusov tatvin je kriminalistom Sektorja kriminalistične policije PU Koper uspelo identificirati skupino oseb, utemeljeno osumljenih izvršitve teh kaznivih dejanj. Na podlagi zbranih materialnih in drugih dokazov sta Okrožno državno tožilstvo Koper in Okrožno sodišče iz Kopra odobrila izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov zoper identificirane osumljence, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj hudodelskega združevanja po 297. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije (v nadaljevanju: KZ) in zaradi izvrševanja kaznivih dejanj velikih tatvin po 212. členu KZ.

S prikritimi preiskovalnimi ukrepi so policisti od 21. 1. do 20. 3. 2008 zbrali dovolj materialnih in drugih dokazov za podajo več kazenskih ovadb zaradi utemeljenega suma storitve trinajstih kaznivih dejanj in 21 poročil v dopolnitev kazenskih ovadb, podanih v preteklosti zoper neznane storilce.

Polciisti so z odobrenimi prikritimi preiskovalnimi ukrepi tudi ugotovili, da je razsežnost delovanja hudodelske združbe izredno široka, saj je delovala po hierarhičnem principu, identificirani člani združbe pa so imeli v združbi že vnaprej določene vloge, ki so jih izpolnjevali ob posamezni izvršitvi kaznivega dejanja.

Sama združba je tatvine motornih vozil izvrševala na širšem območju Slovenije, in sicer na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana, Postojna, Nova Gorica in Novo mesto.

Očitno je bilo, da se je združba odločala za izvrševanje tatvin osebnih avtomobilov periodično na posameznem območju, tako da je na primer izvršila tatvino najprej na območju Ljubljane, naslednjo na območju Kopra, nato na območju tretje policijske uprave in tako naprej. Na takšen način se je poskušala prikriti, da ne bi s ponavljajočim izvrševanjem tatvin vozil samo na enem območju vzbudila povečane pozornosti policije nad dogajanjem.

Posamezniki, ki so bili v kriminalistični preiskavi identificirani kot člani hudodelske združbe, so z opazovanjem lokacij, primernih za izvrševanje tatvin vozil, iskali motorna vozila na podlagi naročil že znanih naročnikov ali kupcev avtomobilov, nato pa organizirano izvršili tatvino že prej določenega vozila. Posamezniki iz hudodelske združbe so bili specializirani za različne načine nasilnih vstopov v napadena motorna vozila, in sicer z lomljenjem cilindričnih ključavnic na vratih vozil ali pa z vrtanjem odprtine na prtljažnih vratih vozil, skozi katero so si nato omogočali vstop v notranjost vozila. Skozi izvrtano odprtino so storilci z uporabo izvijača navirali zaklop za zapiranje prtljažnih vrat vozila in tako vstopali v vozilo. Po vstopu v motorno vozilo oz. osebni avtomobil so v predelu motorja vozila zamenjali t. i. "računalnik" vozila s svojim posebej prirejenim računalnikom vozila. Po tej zamenjavi so s primernim orodjem izvlekli še vrtljivi del ključavnice za zagon vozila in vozilo zagnali kar s pomočjo izvijača.

V sredini marca 2008 je okrožni državni tožilec iz Okrožnega državnega tožilstva v Kopru ocenil, da je zbranih dovolj materialnih in drugih dokazov za prijetje vseh identificiranih članov hudodelske združbe.

Zjutraj 20. 3. 2008 so policisti prijeli 21 osumljencev in opravili 26 hišnih preiskav na različnih naslovih njihovega bivanja oz. naslovih, kjer so osumljenci skladiščili ukradena motorna vozila oz. njihove dele.

Pri hišnih preiskavah so zasegli veliko razrezanih karoserijskih in drugih delov ukradenih vozil, pripomočke za vlamljanje in zagon motornih vozil, sredstva za komunikacijo, ki so jih osumljenci uporabljali med izvrševanjem kaznivih dejanj (UKV oz. UHF radijske postaje), ponarejen denar (700 evrov v apoenih po 100 evrov), eksplozivna sredstva (vojaško ročno bombo), en ukraden, še cel osebni avtomobil VW Passat, številne mobilne telefone in predmete oškodovancev oz. lastnikov ukradenih motornih vozil.

Kriminalisti PU Koper so s kriminalistično preiskavo in hišnimi preiskavami pri osumljencih zbrali dovolj dokazov za dokazovanje tatvin najmanj 31 osebnih avtomobilov znamk Volkswagen Golf, VW Passat, Audi in Seat ter enega motornega kolesa Yamaha, ki je bilo pri hišni preiskavi zaseženo enemu od osumljenih in za katerega so ugotovili, da je bilo ukradeno na Poljskem.

Zoper 20 prijetih osumljencev je bilo odrejeno 48-urno policijsko pridržanje, med katerim so bile izvedene hišne preiskave in zaslišanja osumljenih, 21. 3. 2008 pa je bilo 17 osumljencev privedenih na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča iz Kopra. Preiskovalni sodnik je zoper 5 osumljencev, predvsem organizatorjev hudodelske združbe, odredil sodni pripor, zoper dva osumljenca pa hišni pripor. Drugi osumljenci so bili po zaslišanju izpuščeni.

V kriminalistični preiskavi so kriminalisti PU Koper zoper 22 identificiranih članov hudodelske združbe na Okrožno državno tožilstvo v Kopru posredovali kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma storitve:

 • 21 kaznivih dejanj velikih tatvin po 212. členu Kazenskega zakonika (zagrožena kazen zapora do 5 let),
 • 1 kaznivega dejanja hudodelskega združevanja po 297. členu KZ (zagrožena kazen do 8 let zapora),
 • 1 kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov po 310. členu KZ (zagrožena kazen zapora do 5 let),
 • 1 kaznivega dejanja ponarejanja denarja po 249. členu KZ (zagrožena kazen zapora do 8 let) ter
 • 3 kaznivih dejanj izdelovanja in pridobivanja orožja ter pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje po 309. členu KZ (zagrožena kazen zapora do 3 let).

Po nestrokovni oceni si je hudodelska združba s tatvinami in preprodajo ukradenih vozil oz. delov med kriminalistično preiskavo pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 216.500 evrov, s tatvinami vozil, ki so ostali pri poskusih, pa si je združba poskušala pridobiti še dodatnih 50.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

V kriminalistični preiskavi je aktivno sodelovala večina vseh kriminalistov Sektorja kriminalistične policije PU Koper, ki pa so jim glede na delovanje hudodelske združbe pomagali kriminalisti in policisti policijskih uprav Nove Gorice, Postojne, Ljubljane, Celja, Maribora in Novega mesta.

V približno dvomesečni kriminalistični preiskavi so kriminalisti spremljali in nadzirali komunikacije osumljencev na okrog 40 telefonskih priključkih, ki jih je uporabljali samo 7 osumljencev. Z nadzorom teh telefonskih priključkov so med preiskavo prestregli skupno 24.015 vzpostavljenih zvez med vsemi osumljenci. Samo kriminalisti SKP PU Koper so s prikritimi preiskovalnimi ukrepi zoper osumljene, z vsemi uporabljanimi službenimi vozili v tem obdobju, prevozili skupno okoli 60.000 km ter v istem obdobju opravili okrog 2700 delovnih nadur.

Glede na ogromno število zaseženih karoserijskih in drugih delov ukradenih motornih vozil ter drugih predmetov kriminalisti predvidevajo, da bo po njihovi podrobnejši identifikaciji in ugotavljanju izvora identificiranih še kar nekaj v Sloveniji ukradenih motornih vozil. V preiskavi so namreč identificirali še kar nekaj drugih oseb, predvsem kupcev oz. odjemalcev delov ukradenih motornih vozil, s katerimi bodo v prihodnje nadaljevali razgovore in druge operativne postopke policije.