Generalni direktor policije Jože Romšek bo v sredo, 21. 5. 2008, skupaj z mag. Aleksandrom Jevškom, direktorjem Uprave kriminalistične policije, in mag. Rajkom Kozmeljem, pomočnikom direktorja Uprave kriminalistične policije, v Haagu vodil dvodnevno zasedanje Delovne skupine šefov policij EU (European Police Chiefs Task Force Strategic Meeting - EPCTF).

Delovna skupina šefov policij držav članic EU je forum, katerega člani so najvišji predstavniki policij držav članic EU. Sestankov delovne skupine se kot vodje delegacij udeležujejo šefi policij držav članic EU, zato ta predstavlja najvišjo raven odločanja, kjer se sprejemajo strateške odločitve o prihodnosti policij držav članic EU. V delovni skupini razpravljajo o izzivih in težavah, s katerimi se srečujejo policije v EU, in zanje skušajo najti ustrezne rešitve. Sestava delovne skupine je zagotovilo, da se bodo sprejete odločitve tudi dejansko in brez zadržkov izvajale.

Udeleženci zasedanja bodo razpravljali o zadevah, ki vplivajo na operativno delo policij držav članic EU, med drugim o projektih COSPOL, poročilu o oceni nevarnosti organiziranega kriminala za leto 2008 (OCTA 2008), izvajanju sklepov Sveta na podlagi OCTA 2007 in operativni podpori, ki jo državam članicam nudi Europol.