Sorodne objave

 

Na Brdu pri Kranju je od 20. do 22. maja 2008 potekalo zasedanje vodij nacionalnih uradov SIRENE.

Sirene03

Srečanje vodij nacionalnih uradov SIRENE (Supplementary Information REquest at National Entry) je del obveznosti Slovenije v okviru predsedovanja Svetu EU in obenem priložnost, da se kolegi iz držav članic EU in držav, ki so uporabnice schengenskega informacijskega sistema, seznanijo z organiziranostjo in delovanjem slovenske policije. Na srečanju so sodelovali vodje nacionalnih uradov SIRENE vseh držav članic Evropske unije, Islandije, Norveške, Švice ter predstavniki Generalnega sekretariata Sveta EU, Evropske komisije in Stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju.

Po besedah predsedujočega Dušana Kerina, vodje Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije, je bilo zasedanje namenjeno predvsem izmenjavi izkušenj in mnenj ter usklajevanju temeljnih vprašanj v okviru delovanja SIS-a. Vodje nacionalnih uradov SIRENE so tako razpravljali predvsem o delovanju SIS-a v schengenskih državah, pri čemer so posebno pozornost posvetili devetim novim članicam, ki so se v ta sistem vključile 1. septembra 2007. Poleg Slovenije so to še Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska in Slovaška. V razpravi so vodje nacionalnih uradov ocenili delovanje sistema in obravnavali težave, s katerimi se srečujejo vse uporabnice.

Sirene02

Ker je večja učinkovitost SIS ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja, so udeleženci, kot je dejal Kerin, razpravljali tudi o nujnosti dodatnega usposabljanja operaterjev v uradih SIRENE: "Ti uradi so namreč enotne kontaktne točke v vsaki schengenski državi in zato temelj mednarodnega policijskega sodelovanja na schengenskem območju, saj omogočajo komunikacijo s SIS-om in sistematično policijsko sodelovanje, ki izhaja iz medsebojne izmenjave podatkov in razpisov za iskanje oseb in predmetov."

Vodja slovenskega oddelka SIRENE Sonja Božič je poudarila, da se je SIS od 1. septembra lani, ko smo ga v Sloveniji začeli uporabljati, do danes izkazal za izjemno koristnega: "Končni uporabniki v Sloveniji, to so policija, upravni organi ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za zunanje zadeve, so v SIS-u opravili več kot 12 milijonov preverjanj. Med temi je bilo več kot 5700 zadetkov, ko je razpis v SIS-u ustrezal podatkom osebe ali predmeta v postopku."

Na srečanju so vodje uradov SIRENE obravnavali tudi schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II), ki naj bi bil vzpostavljen leta 2009 in bo poleg že uveljavljenih praks uvedel nove funkcionalnosti, kot so povezovanje razpisov, pripenjanje evropskega naloga za prijetje in predajo, biometrične podatke, nove kategorije predmetov. Zaradi načrtovane vzpostavitve SIS-a II so vse države članice na srečanju še opozorile, da bo treba povečati število zaposlenih v nacionalnih uradih SIRENE, saj se je obseg dela v okviru SIS-a že sedaj zelo povečal.

Poleg tega so predstavniki avstrijskega nacionalnega urada SIRENE schengenske države obvestili o uvedbi mejne kontrole in načinu njenega izvajanja med evropskim nogometnim prvenstvom v Avstriji in Švici ter jih v zvezi s tem zaprosili za ažurno izmenjavo informacij.

Osnovni namen SIS-a oz. skupne elektronske baze podatkov o razpisih za osebe in predmete kot enega glavnih izravnalnih ukrepov je v skladu s Schengensko konvencijo zagotavljanje varnosti na območju schengenskih držav. Poleg SIS-a so bili za izravnavo varnostnega primanjkljaja, do katerega je prišlo zaradi ukinitve mejne kontrole na notranjih mejah, vzpostavljeni še drugi ukrepi, ki se izvajajo tako na notranjih mejah kot v notranjosti države. Gre za delovanje policijskih postaj za izravnalne ukrepe, čezmejno policijsko sodelovanje, usklajevanje zakonodaje držav članic, pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, skupno vizumsko politiko itd.

Sirene01

Slovensko predsedstvo


Slovenijo sta kot predsedujočo Svetu EU poleg vodje Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije Dušana Kerina in vodje oddelka SIRENE v Upravi kriminalistične policije Sonje Božič predstavljala še višji kriminalistični inšpektor v Upravi kriminalistične policije Marko Bečan in pomočnik direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije Igor Vučko.