Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci Generalne policijske uprave je pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije GPU Robert Črepinko, predstavil aktivnosti v zvezi s preiskovanjem kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala.

Predstavil je kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali pravic v zvezi prodaje in nakupa gradbeno zazidljive nepremičnine.

Po besedah Roberta Črepinka se kriminalistična policija skupaj z državnim tožilstvom in drugimi državnimi organi še naprej aktivno ukvarja s preiskovanjem najhujših oblik gospodarske kriminalitete in korupcije, povezane z nepravilnostmi na področju gradbeništva.

080530 IMG 3609

Zvočni posnetek izjave Roberta Črepinka (mp3)  


Kot je povedal, je kriminalistična policija 27. maja 2008 Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu posredovala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene storitve dveh kaznivih dejanj Zlorabe položaja ali pravic po 2. - 1. odstavku 244. člena Kazenskega zakonika RS.


080530-IMG 3617

Zvočni posnetek novinarske konference (mp3)  


Na podlagi obsežne preiskave, pregleda in podrobne analize obsežne dokumentacije, zasežene na hišnih preiskavah 12. februarja 2008, in z zbiranjem obvestil ter dodatno izvedenimi zasegi predmetov v okviru predkazenskega postopka, ki ga usmerja Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, je kriminalistična policija zbrala dovolj dokazov, na podlagi katerih je utemeljila sume storitev naslednjih kaznivih dejanj:

Odgovorna oseba gospodarske družbe s sedežem v Ljubljani je utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali pravic po členu 244/II-I Kazenskega zakonika. V letu 2006 je kot predsednik uprave gospodarske družbe prodal gradbeno zazidljivo nepremičnino v njeni lasti na območju Primorske drugi gospodarski družbi za kupnino 345.518 evrov (82.800.000 tolarjev). Pri določitvi prodajne cene niso bili upoštevani stroški, ki so nastali v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in so znašali 122.549,13 evra (29.367.672,92 tolarja). Omenjeno nepremičnino je nova družba čez šest dni za enako kupnino prodala naprej ovadeni odgovorni osebi gospodarske družbe in njegovi partnerki, vendar tokrat kot fizični osebi. Na opisan način je ovadena oseba kot odgovorna oseba v gospodarski družbi z zlorabo svojega položaja sebi in partnerki omogočila pridobitev protipravne premoženjske koristi v višini najmanj 122.549,13 evra (29.367.672,92 tolarja), saj je bila vrednost nepremičnine v času podpisa pogodbe bistveno višja, kot je zanjo plačala ovadena oseba.

Prav tako je ugotovljeno, da je ovadena oseba, ki je utemeljeno osumljena storitve zgoraj navedenega kaznivega dejanja, utemeljeno osumljena storitve še enega kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali pravic po členu 244/II-I Kazenskega zakonika v povezavi z omenjeno nepremičnino. Osumljena oseba se je namreč še z dvema ovadenima osebama decembra 2007 dogovorila, da bo del stroškov za izgradnjo objekta namesto njega in njegove partnerke plačala hčerinska gospodarska družba, ki je v 100-odstotni lasti družbe, katere predsednik uprave je prvoovadena oseba. S tem dejanjem si je prvoovadena oseba z zlorabo svojega položaja zase in za svojo partnerko pridobila premoženjsko korist v višini 94.488,48 evra.

Drugi dve ovadeni osebi pa sta utemeljeno osumljeni, da sta kot predstavnika gospodarskih družb odločilno prispevala k storitvi kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali pravic po členu 244/II-I Kazenskega zakonika, in sicer sta decembra 2007 podpisala dogovor, v katerem sta se zavezala, da bo del stroškov v višini 94.488,48 evra za izgradnjo objekta, ki je v lasti prvo ovadene osebe in njegove partnerke, in bi jih omenjena v skladu z njunim lastništvom morala poravnati, plačala hčerinska gospodarska družba, ki je v 100-odstotni lasti družbe, katere predsednik uprave je prvoovadena oseba.