Junija bo policija prvič na območju celotne Slovenije izvedla projekt Otrok - policist za en dan.

Dosedaj se je projekt že nekaj let izvajal samo na območju Policijske uprave Maribor, ki si ga je tudi zamislila. Projekt se je v praksi izkazal za zelo uspešnega (poleg učencev so bili zelo zadovoljni tudi njihovi starši in učitelji); na internem natečaju policije za izbor najboljše preventivne akcije ali projekta v letu 2006 je prejel prvo mesto, pozitivno pa ga je ocenilo tudi Ministrstvu za šolstvo in šport, ki je osnovne šole pozvalo k sodelovanju. Projekt je namreč namenjen učencem 5. razreda osemletnega in učencem 6. razreda devetletnega šolskega programa.


In kako bo projekt potekal?

Na območju policijskih uprav Ljubljane in Maribora bodo policijske postaje vključile v projekt od šest do deset šol oz. skupaj največ po dvajset učencev na območju ene uprave (po dva do tri učence iz ene šole). Na območjih drugih policijskih uprav bo sodelovalo od tri do pet šol oz. skupaj največ po deset učencev na območju ene uprave. Šole bodo učence, ki bodo sodelovali v projektu, same izbrale, in sicer na podlagi njihovega preteklega dela v preventivnih akcijah in lastnega zanimanja za sodelovanje.

Učenci bodo v spremstvu učitelja obiskali policijsko postajo, kjer jih bo sprejel komandir ali njegov pomočnik. Predstavil jim bo vlogo policije v družbi pri zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega premoženja. Sledila bo kratka predstavitev varnostne problematike in samozaščitnega ravnanja, organiziranosti policije in nalog policistov (dežurnih, policistov v patrulji, kriminalistov, vodij policijskih okolišev...). Pokazal jim bo tudi prostore, opremo in vozila, ki jih policisti uporabljajo pri svojem delu.

Učenci bodo dobili majico in kapo z napisom Otrok - policist in šli skupaj z vodjem policijskega okoliša in svojim učiteljem na "teren". Ogledali si bodo njegovo preventivno delo (svetovanje in opozarjanje, formalni in neformalni razgovor ipd.). Ogled bo trajal eno uro, nato pa jim bodo policisti prometniki predstavili delo policistov v prometu (ogled poteka prometa v križišču in krožnega prometa, poznavanje prometnih znakov ipd.).

Po vrnitvi na policijsko postajo bodo dobili darilno vrečko s preventivnim gradivom, ki ga policisti delijo pri v skupnost usmerjenem policijskem delu. Po treh urah druženja s policisti se bodo učenci skupaj z učiteljem vrnili v šolo.

V vsem tem času bo za varnost učencev poskrbljeno. Obisk policijske postaje sodi v šolsko dejavnost, zato bodo za varovanje učencev veljala šolska pravila. Policijsko postajo bodo obiskali največ trije učenci naenkrat. Učitelji jih bodo spremljali na postajo, z njimi bodo ves čas obiska na postaji ter tudi na terenu. Učenci ne bodo navzoči pri tistih policijskih aktivnostih, kjer bo predvideno represivno ukrepanje. Tudi vodja policijskega okoliša bo ves čas skrbel, da učenci ne bodo ogroženi.

Namen projekta je, da otroke seznanimo z varnostno problematiko in samozaščitnim ravnanjem. Poleg tega želimo, da spoznajo delo in poslanstvo policistov v družbi. S projektom želimo ustvariti tudi pozitivno podobo policistov in povečati zaupanje mladih v njihovo delo.

Posamezne policijske postaje, ki projekta iz takšnih ali drugačnih razlogov ne bodo mogle izvesti v tem mesecu, pa ga bodo izvedle septembra.