Sorodne objave

 

"Zagotavljanje varnosti in spoštovanje javnega reda na tekmah in drugih prireditvah med evropskim nogometnim prvenstvom EURO 2008, ki bo junija v Avstriji in Švici, bo velik izziv za policijske službe držav gostiteljic in držav udeleženk tekmovanj kot tudi držav v neposredni soseščini," sta se na današnji skupni novinarski konferenci na Generalni policijski upravi, namenjeni predstavitvi aktivnosti in ukrepov avstrijske in slovenske policije za zagotovitev varnosti v tem obdobju, strinjala predstavnika obeh policij.

Po besedah Danijela Lorbka, vodje Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, in Berndta Körnerja, vodje oddelka za tujsko policijo, vize in mejo v avstrijskem zveznem notranjem ministrstvu, so vse aktivnosti že dlje časa načrtovali, tako da so na dogodek dobro pripravljeni.

EURO01

Zvočni posnetek z novinarske konferenceZvočni posnetek z novinarske konference (mp3) 


Kot je povedal Danijel Lorbek, vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, se je Slovenija tudi s podpisom skupne izjave z Avstrijo zavezala, da bo izvajala ukrepe in aktivnosti za zagotovitev varnosti tekmovanj in dobro počutje vseh gledalcev in obiskovalcev Eura 2008: "Izvajanje aktivnosti in ukrepov slovenske policije bo temeljilo na zagotavljanju varnosti in javnega reda, preprečevanju morebitnih izgredov in protipravnega ravnanja navijačev in obiskovalcev Eura 2008 v Sloveniji ter dejstvu, da se bodo prvenstva v veliki meri udeležili dobroverni navijači in gledalci, ki jim je treba zagotoviti hiter tranzit čez našo državo in izpolnitev namena potovanja."

EURO03

"Na mejnih prehodih na zunanji meji bo slovenska policija dosledno opravljala mejno kontrolo v skladu z določili Zakonika o schengenskih mejah,"je poudaril Lorbek. Pri državljanih tretjih držav se bo opravljala temeljita mejna kontrola, vključno s preverjanjem v nacionalni evidenci in v schengenskem informacijskem sistemu, pri državljanih tretjih držav, ki za vstop potrebujejo vizum (npr. iz Turčije), pa tudi posedovanje posebnega vizuma z oznako Euro 2008, ki sta ga začeli izdajati Avstrija in Švica za obiskovalce prvenstva. Prav tako bodo slovenski policisti upoštevali, da morajo državljani Hrvaške imeti za vstop v Avstrijo in Švico potni list, saj osebna izkaznica ne zadošča za vstop v Slovenijo z namenom obiska prvenstva. Posebej pozorno bodo pregledovali prevozna sredstva in predmete, ki jih bodo prevažali navijači. Če bodo pri tem našli predmete, s katerimi bi se lahko ogrožal javni red in notranja varnost (npr. predmeti, ki bi se lahko uporabljali v pretepih navijaških skupin, pirotehnični izdelki), bodo te osebe dosledno zavračali.

Med prvenstvom bo na zunanjih mejah potekala skupna operacija Eurocup 2008, ki jo bo vodila in koordinirala Agencija za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije (Frontex). Na kontaktnih uradih (t. i. focal points) na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Dobova, Jelšane in Starod bo prisotno povečano število avstrijskih in drugih tujih policistov. Njihova naloga bo predvsem okrepiti izmenjavo informacij in pomagati pri izvajanju mejne kontrole s posebnim poudarkom na preverjanju morebitnih zlorab vizumov in ugotavljanju ponarejenih dokumentov, preprečevanju organizirane kriminalitete ter ilegalnih migracij.

"Predvidevamo, da bodo Slovenijo v največji meri prehajali hrvaški navijači, v manjšem številu lahko pričakujemo tudi prihode navijačev iz Romunije, Grčije in Turčije," je dejal Lorbek in dodal: "Policija bo zato zaradi zagotavljanja varnosti in preprečevanja kršitev javnega reda in miru povečala prisotnost policistov tudi na vseh tistih mestih na predvidenih trasah potovanja, kjer je mogoče pričakovati protipravna ravnanja posameznikov ali skupin. Policisti bodo nadzirali spoštovanje predpisov o javnem redu in miru na počivališčih, bencinskih servisih in drugih mestih, kjer je mogoče predvideti zadrževanje navijačev, še posebej v primeru tranzita večjih organiziranih skupin. Vse te naloge bodo policisti zagotavljali ob svojem rednem delu, poleg tega pa bomo na delo razporedili tudi ustrezno število dodatnih policistov ter po potrebi aktivirali pripadnike posebne policijske enote."

Avstrija bo v skladu z določili Zakonika o schengenskih mejah med 2. 6. (od 00.00 ure) do 1. 7. 2008 (do 24. ure) ponovno uvedla nadzor državne meje na vseh svojih notranjih kopenskih, zračnih in rečnih mejah. O tem je v skladu z določili Zakonika o schengenskih mejah obvestila vse države članice, tudi Slovenijo. Tako bodo tudi na meji s Slovenijo avstrijski policisti ponovno vzpostavili mejno kontrolo na posameznih mejnih prehodih, seveda pa bodo lahko avstrijski policisti v skladu z bilateralnimi sporazumi med Avstrijo in Slovenijo v posameznih primerih, kjer je to določeno, mejno kontrolo izvajali tudi v t. i. conah na slovenskem državnem ozemlju, tako kot so to izvajali pred vstopom Slovenije v schengenski prostor.

EURO02

Predstavnik avstrijske policije Berndt Körner je na novinarski konferenci podrobneje pojasnil, zakaj se je Avstrija odločila za uvedbo takšnega ukrepa: "V 23. členu Schengenskega zakonika je določeno, da ima vsaka država v določenih situacijah pravico ponovno vzpostaviti mejno kontrolo.To je seveda kar precejšen izziv za državo, ki se odloči za takšen ukrep. V skladu s Schengenskim zakonikom je Avstrija o tem obvestila Svet EU, Evropsko komisijo, Evropski parlament, vse ministre držav članic EU in vse notranje ministre držav udeleženk na evropskem nogometnem prvenstvu."

"Seveda pa je takšen ukrep samo del širšega koncepta oz. večjega paketa varnostnih ukrepov," je poudaril Körner: "Ni samo ponovna vzpostavitev mejne kontrole tista, ki naj bi pripomogla k večji varnosti. Že omenjeni 23. člen namreč določa tudi, da mora biti ta mejna kontrola sorazmerna, torej tolikšna, da še zagotavlja varnost, nič večja. Zato smo morali že pri predpripravah izvesti precej aktivnosti. Na veleposlaništva smo na primer poslali strokovnjake za ponarejene dokumente, skoraj petdeset policistov in policistk smo v pomoč poslali na žariščne točke zunanje meje, imenovali smo dva uradnika za zvezo pri Frontexu in v Švici, tako da lahko komunikacija neovirano teče 24 ur na dan, svoje policiste smo razposlali tudi na manjša regionalna letališča v sosednjih državah. Poleg tega so različne države, sosednje in udeleženke prvenstva, preko Frontexa napotile 135 policistov, ki bodo v notranjosti Avstrije pomagali avstrijskim kolegom pri zagotavljanju javnega reda in miru. Vsi ti ukrepi so se začeli na veleposlaništvih in segajo do zadnjega mejnega prehoda, kjer se pričakuje tranzit. Mejna kontrola je torej le en del tega celotnega koncepta zagotavljanja varnosti med prvenstvom.

V zvezi z uvedbo mejne kontrole je treba še povedati, da je takšen ukrep pravzaprav unilateralen, enostranski akt, ko sosednji državi ni treba izvajati mejne kontrole. V tem primeru bomo poskušali zagotoviti, da bomo turiste in ljudi, za katere bo jasno, da se npr. peljejo na počitnice, le minimalno kontrolirali. Tako se bomo tudi lažje 'skoncentrirali' na rizične osebe. Ponekod bomo vzpostavili stacionarne, občasno pa tudi mobilne kontrole, ki bodo kontrolirale osebne dokumente. Seveda vam zaradi povsem varnostnih razlogov ne bom povedal, kje in kdaj točno bodo policisti izvajali te kotrole, če pa si pogledamo topografijo skupne meje, pa je najbrž jasno, kje se bo to dogajalo. Upam, da bomo lahko s takšnim načinom 'filtriranja" skupaj zagotovili dovolj visoko raven varnosti. Navsezadnje gre za evropsko prvenstvo, torej naš skupen, evropski projekt, in s skupnimi močmi bomo poskušali zagotoviti varnost tega dogodka."

Tik pred evropskim prvenstvom in med njim bo v Avstriji in Švici aktiviran poseben policijski informacijsko-koordinacijski justify (PICC), kjer se bodo zbirali operativni podatki za potrebe policijskega dela. Slovenija kot sosednja in tranzitna država udeležencev evropskega prvenstva bo v pomoč avstrijskemu PICC-u dodelila enega uradnika za zvezo. Namen tovrstnega sodelovanja je kvalitetna izmenjava podatkov, brez odvečnih posredovanj. Vloga uradnika za zvezo bo zato spremljanje, preverjanje, potrditev in posredovanje podatkov, potrebnih za ustrezno pripravo in delo operativnih enot v Avstriji in Švici kot tudi v Sloveniji, in sicer tako ob potovanju navijačev na evropsko prvenstvo kot tudi ob njihovem povratku. Izmenjava informacij bo potekala tudi preko trilateralnega centra za policijsko sodelovanje med Avstrijo, Italijo in Slovenijo v Vratih Megvarje. Prenos informacij slovenski policiji o potovanjih navijačev pa bo zagotavljala tudi hrvaška policija, tako preko Interpola kot tudi z neposredno izmenjavo informacij preko operativno-komunikacijskih centrov in mejnih prehodov.

"Na podlagi povedanega je razvidno, da bo pred, med in po evropskem prvenstvu potekalo intenzivno sodelovanje različnih služb, tako znotraj slovenske policije kot tudi s policijami sosednjih držav ter agencijo Frontex, ki bo med prireditvijo na celotni zunanji meji izvedla skupno operacijo, vse za to, da bi zagotovili ustrezno varnost ljudi in premoženja med evropskim prvenstvom," je nazadnje povzel Danijel Lorbek, predstavnik avstrijske policije pa se je Sloveniji zahvalil za res intenzivno in dobro sodelovanje že med predpripravami, zaradi česar bo lahko izvedba vseh opisanih ukrepov še boljša.