Sorodne objave

 

Predstavniki Policijske uprave Ljubljana in Generalne policijske uprave so na današnji novinarski konferenci predstavili enega največjih zasegov orožja v zadnjem obdobju, ki ga je opravila policija pri fizični osebi.

Pri preiskovanju suma kaznivega dejanja nasilništva so policisti namreč prišli do podatkov, da naj bi osumljenec nezakonito posedoval orožje. Pri več hišnih preiskavah so zasegli več kosov kratko- in dolgocevnega orožja ter večjo količino streliva.

NK Orozje005

Na novinarski konferenci so sodelovali Rado Kerč, komandir Policijske postaje Ljubljana Bežigrad, mag. Branko Japelj, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana, in Drago Menegalija, tiskovni predstavnik GPU. Podrobneje so predstavili nedavni zaseg orožja in obenem opozorili na širšo problematiko ilegalne trgovine in prometa z orožjem v Sloveniji.

 

Predstavitev zasega večje količine orožja in streliva

Kot je na novinarski konferenci povedal komandir PP Ljubljana Bežigrad Rado Kerč, je občanka iz Ljubljane dne 26. 8. 2008 na PP Ljubljana Bežigrad podala kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilništva zoper svojega 51-letnega zunajzakonskega partnerja, doma iz Ljubljane.

NK Orozje004

Zvočni posnetek Rada Kerča (mp3) 

 

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je osumljeni vse od leta 1976 z oškodovanko grdo ravnal, nad njo izvajal psihično in fizično nasilje ter ogrožal njeno varnost. Večkrat ji je povzročil lažje telesne poškodbe in s svojim ravnanjem v družini povzročil ogroženost in prestrašenost. Zaradi načina izrečenih groženj se ga je oškodovanka tako bala, da se njegovega nasilja ni upala prijaviti policiji. Oškodovanka je večkrat iskala zdravniško pomoč, vendar pravega vzroka poškodb ni nikoli navedla. Policisti so ugotovili, da je osumljenec marca in aprila 2008 v stanovanju kot skrbnik hudo kršil svoje dolžnosti in surovo ravnal s svojo vnukinjo, ki mu je bila zaupana v varstvo.

Kot so še ugotovili, je imel osumljeni veljaven orožni list za več različnih vrst orožja, predvsem za lovske puške in pištole. V kriminalistično preiskavo so se nato vključili kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana. Zaradi oškodovankine kazenske ovadbe in zbranih podatkov o osumljencu so pobudo za izdajo odredbe o hišni preiskavi posredovali preiskovalnemu sodniku, ta pa je odredbo za hišno preiskavo tudi izdal.

NK Orozje002

Zvočni posnetek mag. Branka Japlja (mp3) 

 

Po besedah vodje SKP PU Ljubljana mag. Branka Japlja so policisti PP Ljubljana Bežigrad in kriminalisti SKP PU Ljubljana pri hišnih preiskavah na naslovu osumljenega in dveh drugih lokacijah našli in zasegli naslednje orožje:

 • 7 kosov avtomatskega orožja,
 • 14 pištol,
 • 3 mitraljeze,
 • 3 potezne puške,
 • 3 puške,
 • 7 pušk z merilno napravo,
 • 2 puški "dvocevka",
 • 11 delov orožja,
 • 1 dušilec zvoka oz.poka.

NK Orozje009

Poleg tega so zasegli škatlo z dvema (2) električnima detonatorjema in škatlo s 26 navadnimi detonatorji ter večjo količino streliva (4.392 kosov), in sicer:

 • 7 mm : 123 kosov,
 • 6,35 mm: 181 kosov,
 • 9 mm : 1066 kosov,
 • 7,62 mm : 1276 kosov,
 • 7,65 mm : 369 kosov,
 • 7,9 mm : 250 kosov,
 • 38 special : 200 kosov,
 • 354 šibrskih nabojev,
 • 573 nabojev različnega kalibra.

NK Orozje010

Iz tega izhaja, da je osumljeni hranil večjo količino strelnega in vojaškega orožja, ki ga je pridobil nezakonito v daljšem časovnem obdobju in na neznanih lokacijah od neznanih oseb. Policisti v zvezi s tem še zbirajo obvestila.

Orožje, za katerega je imel osumljeneci veljavno orožno listino, je bilo poslano na Upravno enoto v Ljubljani z zahtevkom za ugotavljanje zanesljivosti za posest orožne listine in orožja, ostalo orožje pa bo predmet kriminalistične preiskave in nadaljnjih predvidenih postopkov (uničenje, hramba itd).

Osumljencu so policisti popoldne 26. 8. 2008 odvzeli prostost na podlagi 157. člena Zakona o kazenskem postopku. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilništva po členu 299/II Kazenskega zakonika, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po členu 201/II ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov po 310/I členu KZ RS je bil s kazensko ovadbo dne 28. 8. 2008 priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

 

Ilegalna trgovina in promet z orožjem - problematika

Tiskovni predstavnik GPU Drago Menegalija je predstavil statistične podatke.

NK Orozje007

Zvočni posnetek Draga Menegalije (mp3) 

 

Povedal je, da policija v letu 2008 obravnava porast podanih kazenskih ovadb zoper osumljence kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivi po 310. členu KZ.


Lani (do vključno 22. 8. 2007) smo v Sloveniji evidentirali 80 kaznivih dejanj, letos v istem obdobju pa 119 kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivi. PU Ljubljana je v prvem polletju letošnjega leta obravnavala 23 kaznivih dejanj, lani v tem obdobju pa 10. Policija je v Sloveniji na podlagi Zakona o orožju v letošnjem prvem polletju obravnavala za 25 % več prekrškov, in sicer letos 411, lani 327.

Povečalo se je tudi število zaznanih tihotapstev orožja ali eksploziva preko državne meje, pri čemer gre za tihotapstvo bodisi strelnega orožja ali eksploziva in eksplozivnih naprav.

Pri preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj je izredno pomembno takojšnje mednarodno policijsko sodelovanje ter ažurno in usklajeno izvajanje policijskih postopkov istočasno v več državah.

Navadno so naročniki orožja, ki je zaseženo na državni meji s Hrvaško, v državah zunaj Slovenije oz. v Evropski uniji, redkeje so to osebe iz Slovenije. Opazen je tudi trend tihotapstva orožja za domače kriminalce ali zbiratelje orožja. Skupaj s policijami držav v EU ugotavljamo, da se območje Zahodnega Balkana na področju ilegalne trgovine z orožjem ne umirja, temveč celo intenzivira, orožje pa je čedalje bolj iskano blago tako v državah EU kot pri nas.

V zadnjem času je na primer zelo odmeval zaseg dveh odkritih eksplozivnih naprav, ki jih je preko Mejnega prehoda Obrežje poskušal v avtobusu pretihotapiti švedski državljan albanskega porekla. Z dobrim mednarodnim policijskim sodelovanjem so policije Švedske, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške letos v okviru operacije Viking uspele na tej podlagi aretirati večje skupine kriminalnih združb, ki so se ukvarjale bodisi s preprodajo ali izdelovanjem eksplozivnih naprav bodisi z nasilnimi kaznivimi dejanji organizirane kriminalitete.

"Povečano število obravnavanih tovrstnih kaznivih dejanj pripisujemo bolj proaktivnemu delovanju policistov in njihovi boljši usposobljenosti, saj je bila večina kaznivih dejanj ugotovljena z lastno dejavnostjo policije," je še zaključil Menegalija.

 

Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov (310. člen Kazenskega zakonika)

(1) Kdor protipravno izdela, pridobi, ponuja, proda, hrani, menja, vnese v državo ali iznese iz nje strelno, kemično, biološko ali jedrsko orožje, strelivo ali eksploziv ali vojaško orožje in vojaško opremo, katerih promet posameznikom ni dovoljen ali je omejen, ali pri tem posreduje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za orožje, strelivo ali razstrelilne snovi ali kakšno drugo bojno sredstvo v veliki količini ali vrednosti ali ki pomeni nevarnost ali če je dejanje storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Kdor protipravno izdela, pridobi, hrani, proda, menja, vnese v državo ali iznese iz nje sestavne oziroma rezervne dele orožja, streliva, eksplozivov ali vojaškega orožja in vojaške opreme, material ali sestavine, za katere ve, da bodo uporabljene za proizvodnjo ali delovanje predmetov iz prejšnjih odstavkov, ali pri tem posreduje, se kaznuje z zaporom do petih let.

NK Orozje011

NK Orozje001