Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci v organizaciji Generalne policijske uprave so predstavniki kriminalističnih policij iz Slovenije, Federacije BiH in Republike srbske - BiH podrobneje predstavili rezultate pred kratkim uspešno zaključene večmesečne preiskave mednarodne organizirane kriminalne združbe, ki je organizirala in izvajala tihotapljenje orožja in eksploziva z območja Zahodnega Balkana preko Slovenije v Zahodno Evropo.

NK IMG 8981

Na novinarski konferenci so sodelovali Robert Črepinko, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, Janko Goršek, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje, Gojko Vasič, načelnik Kriminalistične policije Republike srbske v Bosni in Hercegovini, ter Ivo Šako, načelnik Oddelka za boj proti terorizmu Federacije BIH, Bosna in Hercegovina.

Zvočni posnetek - Robert Črepinko (mp3)  

Kot so povedali, so varnostni organi Slovenije in Bosne in Hercegovine z večmesečno operacijo uspeli prekiniti ustaljeno tihotapsko mrežo, ki je iz Bosne in Hercegovine v države Evropske unije tihotapila večje količine orožja in eksploziva za potrebe organiziranih kriminalnih združb v državah EU.

Operacija se je izvajala tako s klasičnimi kot tudi prikritimi ukrepi, sprva v začetku leta v Sloveniji, nato pa s sodelovanjem pravosodnih in varnostnih organov BiH še na območju njihove države.

NK IMG 8973 Gojko Vasič, načelnik Kriminalistične policije Republike srbske v Bosni in Hercegovini in Ivo Šako, načelnik Oddelka za boj proti terorizmu Federacije BIH (v ozadju)

Zvočni posnetek - Gojko Vasič (mp3)  

Zvočni posnetek - Ivo Šako (mp3)  

Prezentacija: Zaključena večmesečna preiskava kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov (ppt, 5,6 MB) 

Z izjemno dobrim pravosodnim in policijskim sodelovanjem so se zbrali dokazi zoper člane kriminalne združbe, ki je več let tihotapila orožje in eksploziv.

Tako kot pri večini zadnjih zasegov orožja, se je tudi pri preiskovanju kaznivih dejanj v okviru te operacije izkazalo, da je Slovenija predvsem tranzitna država v okviru mednarodne trgovine z orožjem iz držav bivše Jugoslavije v Zahodno Evropo.

Slovenijo zaznamuje na področju tihotapljenja orožja predvsem njen geostrateški položaj na t. i. južni balkanski poti, ki vodi v zahodne države EU oz. do tamkajšnjih naročnikov, končnih uporabnikov, in je tako nekakšen vezni člen med zahodnim in jugovzhodnim delom Evrope.

Glede na konkretne primere, trende in operativne ugotovitve obdobja zadnjih treh let lahko zaključimo:

 • bivše republike Jugoslavije so eden od primarnih izvorov orožja in eksploziva ter improviziranih eksplozivnih naprav,
 • tihotapi se tako eksploziv kot improvizirane eksplozivne naprave,
 • večina primerov tihotapljenja je povezanih z delovanjem organiziranih kriminalnih združb.

NK Crepinko Robert Črepinko, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi


V okviru skupne operacije, ki se je začela v drugi polovici lanskega leta, smo skupno zasegli:

 • 62 kg eksploziva Pentrit,
 • 10 avtomatskih pušk M70,
 • 18 raketometov tipa ZOLJA,
 • pištolo GLOCK, avtomatsko pištolo škorpijon, avtomatsko malokalibrsko puško;
 • šibrenico,
 • 40 detonatorjev,
 • različno strelivo za avtomatske puške in protiletalski mitraljez,
 • različnr delr orožja.

NK DSC 0015

NK DSC00059

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov je bilo ovadenih 8 osumljencev, od katerih so ostale v priporu ena v Sloveniji in štiri osebe v BiH.

NK DSC00156Eksploziv, ki so ga tihotapili, pomeni veliko nevarnost za ljudi in za objekte, saj je bilo izdelano za jugoslovansko vojsko in je namenjeno rušenju vseh vrst objektov, tako na kopnem kot v vodi. Eksploziv PENTRIT je 1,7-krat močnejše od znanega in pogosto uporabljenega vojaškega eksploziva TNT (trinitrotoulen). Ker je občutljivejši na zunanje vplive, se lahko zaradi varnosti hrani v le zato namenjenih skladiščih. Cena kilograma vojaškega razstreliva na črnem trgu v Sloveniji je okoli 700 evrov, v drugih državah EU, npr. Franciji, pa tudi nekajkrat višja.

NK DSC00141Za ilustracijo: posnetek posledic eksplozije, pri kateri je bil uporabljen 1 kg takšnega eksploziva (avi, 1,5 MB)  

V Sloveniji smo v prvih osmih mesecih tega leta obravnavali 126 (89) kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja in eksplozivov, prav tako pa smo obravnavali 588 (551) prekrškov s področja orožja.

Pri poteku operacije moramo izpostaviti dobro sodelovanje z nekaterimi državami EU ter varnostnimi in pravosodnimi organi BIH.

NK IMG 9022Janko Goršek, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje

Zvočni posnetek - Janko Goršek (mp3)  

Kriminalisti Policijske uprave Celje so 15. septembra 2008 v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, Kriminalistično policijo Republike srbske v Bosni in Hercegovini ter Kriminalistično policijo Federacije BiH, Bosna in Hercegovina, zaključili obsežno kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov po členu 310/II in I Kazenskega zakonika Republike Slovenije.

V okviru kriminalistične preiskave je bilo skupno ovadenih osem oseb za šest kaznivih dejanj, in sicer dva državljana Slovenije, pet državljanov Bosne in Hercegovine, od tega eden z začasnim prebivališčem v Franciji, ter en državljan Hrvaške z začasnim prebivališčem v Franciji; osebe so stare od 24 do 60 let.

Ob zaključku je bilo po odredbi sodišča opravljenih 8 hišnih preiskav, od tega ena na območju PU Celje in sedem na območju Bosne in Hercegovine.

Zoper šest osumljenih je bilo odrejeno pridržanje po Zakonu o kazenskem postopku, dva osumljena (državljana Hrvaške in državljana BiH, oba z začasnim prebivališčem v Franciji) kriminalisti in policisti še iščejo in je zanju razpisano iskanje.

Predkazenski postopek sta usmerjala Okrožno državno tožilstvo v Celju in Vrhovno tožilstvo Bosne in Hercegovine v Sarajevu.

Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Celje je večmesečno preiskavo v zvezi z zgoraj omenjenimi kaznivimi dejanji začel avgusta 2007, zoper osumljence so bile uporabljene klasične metode policijskega dela, uvedeni pa so bili tudi prikriti preiskovalni ukrepi, s katerimi so pridobili dokaze o delovanju kriminalne združbe, ki je izvrševala kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov.

NK DSC00157

Ugotovili so, da je 60-letni moški z območja Celja skupaj s 56-letnim državljanom Hrvaške z začasnim prebivališčem v Franciji najprej poskušal opraviti prevoz večje količine orožja in eksploziva v Francijo. Slovenski državljan je bil zadolžen, da uredi transport in tihotapljenje orožja in eksploziva iz BiH do Francije, hrvaški državljan z začasnim prebivališčem v Franciji pa je bil zadolžen za dobavo in prodajo orožja in eksploziva končnim odjemalcem v Franciji. Osumljeni Celjan je tako navezal stike s sostorilci z območja BiH, ki so imeli orožje in eksploziv, ter aprila 2008 v Slovenijo najprej pretihotapil 7,8 kilogramov vojaškega eksploziva Pentrit, ki so ga policisti med preiskavo zasegli.

NK DSC00172

Kasneje je šestdesetletni Celjan skupaj s sostorilci iz BiH protipravno pridobil in organiziral prodajo desetih (10) raketometov tipa ZOLJA in 11,5 kg vojaškega eksploziva Pentrit, kar so mu policisti prav tako zasegli.

Mednarodna kriminalna združba, ki je tihotapila večje količine orožja in eksploziva preko Slovenije v druge države EU, da bi si tako pridobila veliko premoženjsko korist, je bila zelo dobro organizirana, šlo je zaprt krog ljudi z določenimi nalogami ob tihotapljenju, vsi člani so bili zelo previdni.

NK IMGP1899Zaključno aretacijo osumljencev so kriminalisti in policisti izvedli usklajeno in istočasno v Sloveniji in BiH.

Pri hišnih preiskavah, ki so sledile, so pri osumljencih z območja BiH našli okoli 43 kg vojaškega eksploziva Pentrit, 8 raketometov, 10 avtomatskih pušk, več avtomatskih pištol, večjo količina detonatorjev, različno strelivo, pribor za polnjenje streliva in različne dele orožja. Prav tako so pri hišnih preiskavah našli mobilne telefone, ki so jih osumljenci uporabljali pri izvrševanju kaznivih dejanj.

NK IMGP1893

Po končani preiskavi je bila s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku OS v Celju privedena ena oseba, zoper katero je preiskovalni sodnik odredil pripor. Pripor je bil prav tako odrejen za štiri osebe, ki pa so jih k preiskovalnemu sodniku v BiH privedli varnostni organi BiH.

NK IMG 9043

NK IMG 9010

NK IMGP1908

NK Photo08 30

NK DSC 0009