Sorodne objave

 

Zaradi nujnosti prekomejnega sodelovanja za zagotavljanje ustrezne ravni prometne varnosti je Sektor prometne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi že konec lanskega leta podal pobudo za koordinirane nadzorstvene aktivnosti med prometnimi policijami sosednjih držav članic Evropske Unije (Italije, Avstrije in Madžarske).

Na območju obmejnih regij so namreč zelo pomembne transportne povezave in specifični prometnovarnostni problemi, kar je dovolj velik razlog za sodelovanje na tem območju.

Tako smo v sodelovanju z italijansko prometno policijo 24. junija 2007 izvedli skupne aktivnosti, ki so bile usmerjene predvsem v nadzor nad vozniki enoslednih motornih vozil. Nadzor se je izvajal koordinirano na obeh straneh državnih meja in v istem časovnem obdobju. Potekal pa je na mejnih območjih Kopra in Trsta, Nove Gorice in Gorice ter Kranja in Udin (Trbiž). Med akcijo so policisti tujih policij slovenske policiste obiskali na lokacijah nadzora, medtem ko so slovenski policisti obiskali točke nadzora v Italiji.

Med nadzorom so tako slovenski in italijanski policisti kontrolirali 286 enoslednih motornih vozil, pri katerih so ugotovili 52 kršitev. Med kršitvami je bilo devet prekoračitev hitrosti; v treh primerih so vozniki vozili brez veljavnega vozniškega dovoljena, v treh primerih pa vozilo ni bilo tehnično pregledano. Beležili smo tudi več ostalih kršitev (neuporaba zaščitne čelade, nepravilno nameščene reg. tablice, neupoštevanje pravil vožnje, ipd.).

Prekomejne nadzorstvene aktivnosti so se izkazale kot uspešne, saj omogočajo boljši nadzor in neposredno izmenjavo izkušenj med policisti. S skupnimi aktivnostmi na različnih področjih zagotavljanja varnosti v cestnem prometu bomo nadaljevali tudi v prihodnje.