Sorodne objave

 

Policisti Urada za varnost in zaščito na Generalni policijski upravi so 12. 9. 2007 na Brdu pri Kranju javnosti predstavili svoje delo in usposobljenost. Med predsedovanjem Slovenije Evropski uniji bodo imeli pomembno nalogo varovanja oseb in objektov.

brdo08

brdo15

Vrhunsko usposobljenost, materialno-tehnično opremo, delo Urada za varnost in zaščito GPU ter naloge varnostnika pri varovanju oseb so predstavili ministru za notranje zadeve Dragutinu Matetu, generalnemu direktorju policije Jožetu Romšku, vodstvenim delavcem policije, diplomatskemu zboru, vladnemu protokolu, diplomatskemu protokolu, predstavnikom medijev in visokim vladnim predstavnikom za predsedovanje Slovenije EU.
brdo12

brdo18

brdo01

Policisti UVZ GPU so predstavili opremo, orožje, vozila, izvedli praktični prikaz strokovne usposobljenosti zaposlenih s področja taktike osebnega varovanja, taktične vožnje z osebnimi vozili, vožnje z motornimi kolesi, streljanja in praktičnega postopka. Na prikazni vaji so poleg policistov UVZ GPU sodelovali tudi strokovnjaki za protibombno zaščito Specialne enote policije, Letalska enota policije in zaposleni Reševalne postaje Kliničnega centra v Ljubljani.

Po zaključku prikazne vaje je minister za notranje zadeve poudaril, da gre za eno najbolj usposobljenih enot v slovenski policiji in da je UVZ GPU odlično pripravljenost pokazal že ob večjih dogodkih, ki jih je Slovenija pripravila v zadnjih letih.
brdo14

Ustanovitev

Z osamosvojitvijo je morala Slovenija poskrbeti za čedalje večje število diplomatsko-konzularnih predstavništev v Ljubljani, povečalo se je tudi število domačih in tujih varovanih oseb. Za zagotavljanje njihove varnosti je bil ustanovljen Urad za varnost in zaščito. S prehodom varovanja v sistem javne varnosti se je postopoma začel spreminjati tudi sistem varovanja. Urad za varnost in zaščito je bil 15. maja 1991 ustanovljen kot posebna organizacijska enota Republiškega sekretariata za notranje zadeve z nalogo, da organizira, vodi, usmerja, koordinira in nadzira izvajanje nalog na področju varovanja določenih oseb in objektov. Z ustanovitvijo so se začeli procesi vzpostavljanja ustreznega sistema varovanja, prav tako se je v skladu z razvojem stroke urad tudi kadrovsko krepil. Temu je sledila organizacijska struktura urada.
brdo13

Naloge

Urad za varnost in zaščito GPU načrtuje, organizira, koordinira, vodi, izvaja in nadzira fizično, preventivno operativno in tehnično varovanje oseb in objektov, ki jih določa vladna uredba.

Osnovna naloga Urada za varnost in zaščito GPU je varovanje določenih varovanih oseb in objektov pred vsemi oblikami ogrožanja. Optimalna varnost se zagotavlja s kombinacijo preventivno-operativnih varnostnih ukrepov ter ukrepov tehničnega in fizičnega varovanja. V ta sklop sodi tudi sistematično zbiranje, obdelovanje in analiziranje podatkov in informacij o vsem, kar bi lahko vplivalo na varnost določene osebe ali objekta. Končni rezultat je ocena ogroženosti osebe ali objekta, ki je podlaga za načrtovanje količine in vrste varnostnih ukrepov, potrebnih v konkretni situaciji.
brdo11

brdo03

brdo02

brdo04

brdo06

brdo07

brdo10

brdo09

Foto: Dean Božnik, Tadej Fischinger, Štefan Abraham