Sorodne objave

 

Na današnji slovesnosti ob zaključku usposabljanja druge skupine kandidatk in kandidatov za policiste za nadzor državne meje, ki je bila v športnem parku Policijske akademije v Tacnu, je pred generalnim direktorjem policije Jožetom Romškom slovesno zapriseglo 137 novih policistk in policistov.

zaprisega13

zaprisega15

Najboljši kandidat v skupini je v imenu vseh kandidatov in kandidatk podal prisego pred generalnim direktorjem policije.


zaprisega3


Po zaprisegi je policistke in policiste, ki so prejeli tudi pisne prisege skupaj s kodeksi policijske etike in potrdili o uspešno končanem usposabljanju, nagovoril generalni direktor slovenske policije Jože Romšek. Dejal je, da se bodo po uspešno zaključenem šestmesečnem usposabljanju že v naslednji dneh pridružili vrstam starejših kolegic in kolegov pri opravljanju odgovornega dela varovanja državne meje, meje, ki v kratkem ne bo več le državna. V Sloveniji namreč tečejo še zadnje priprave za vzpostavitev schengenske meje, ki jo v celoti prevzemamo v varovanje konec letošnjega leta. Z varovanjem te 670 km dolge meje s Hrvaško prevzemamo odgovornost za varno mejo Evropske unije v tem delu Evrope in za varovanje EU pred vdorom mednarodnega kriminala, trgovine z drogami, orožjem in ilegalnimi migracijami.


zaprisega12


"Spoštovane mlade kolegice in kolegi, ponosni smo na vas in od vas veliko pričakujemo. Izbrali ste si težak, a lep poklic, ki ga boste uspešno opravljali le z zavestjo, da ste v službi ljudi, ki jih varujete in ščitite. Vaše delo mora temeljiti na doslednem upoštevanju predpisane zakonodaje ob stalnem spoštovanju in varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pričakujemo, da boste s svojim delom prispevali k ohranjanju in dvigu ugleda slovenske policije. To boste lahko dosegli le s pripadnostjo kolektivu, zakonitim, strokovnim in etičnim delom ter ravnanjem. Zavedajte se, da za delo z ljudmi in za ljudi ni nikoli dovolj znanj, dovolj izurjenih veščin in izkušenj. Nadgrajujte pridobljeno znanje, le tako boste kos vedno bolj zahtevnim nalogam. Prvi korak na poti k opravljanju svojega poslanstva ste uspešno opravili. Verjamemo in zaupamo, da se boste uspešno in odgovorno spopadli tudi z novimi izzivi, pa ne le na svoji poklicni poti ampak tudi v osebnem življenju," jih je nagovoril Jože Romšek in jim zaželel veliko sreče.

Zbrane je nagovoril tudi ravnatelj Šole za policiste Drago Velički. Po njegovih besedah so kandidati in kandidatke znanja, ki so jih pridobili v gimnazijah, strokovnih šolah in drugih tehničnih šolah, v Tacnu in na policijskih postajah nadgradili s potrebnimi strokovnimi znanji in veščinami, ki jim bodo omogočala kvalitetno opravljanje zahtevnega policijskega dela.


zaprisega6


Ravnatelj Šole za policiste Drago Velički: "Gospod generalni direktor. Danes Vam v imenu Policijske akademije predajam nove policistke in policiste za nadzor državne meje. Prepričan sem, da so usposobljeni za strokovno policijsko delo in da ga bodo opravljali učinkovito in po načelih policijske etike."

Potem ko je program usposabljanja za nadzor državne meje in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil julija 2006 zaključila prva skupina 241 kandidatov, se je druga skupina kandidatk in kandidatov za policiste za nadzor državne meje v Policijski akademiji usposabljala od 3. maja letos. Drago Velički je povedal, da je skupina štela 176 kandidatk in kandidatov: "Po prvih treh tednih smo jih napotili na policijske postaje, kjer so ob enotedenskem spremljanju policijskega dela spoznali, kaj bo njihovo poslanstvo. Tako so dobili prvo pravo priložnost, da spoznajo vse dobre in slabe strani dela, za katerega so se odločili." V juniju in prvi polovici julija so v Tacnu pridobili tista strokovno-teoretična znanja, ki so jih potrebovali za uspešno praktično usposabljanje na policijskih postajah, kjer so jih, kot je dejal Velički, "pod budnim očesom odgovornih za usposabljanje in inštruktorjev" usposabljali za svoje prihodnje delo na terenu. Povedal je še, da so "z velikim zadovoljstvom prebirali ocene praktičnega usposabljanja na policijskih postajah, v katerih so bile kandidatke in kandidati pogosto pohvaljeni."


zaprisega7


Zahteven je bil tudi zadnji sklop usposabljanja in seveda končni izpit za izvajanje policijskih pooblastil, ki ga je v prvem roku uspešno opravilo 137 kandidatk in kandidatov za policiste za nadzor državne meje. Po besedah Veličkega bodo znanje vseh tistih, ki izpita tokrat niso opravili, ponovno preverjali konec novembra. Ravnatelj Šole za policiste se je na koncu zahvalil tudi učiteljskemu zboru in drugim, ki sp sodelovali pri usposabljanju: "Moje sodelavke in sodelavci so svoje delo opravili strokovno, z veliko mero odgovornosti in željo, da damo policijskemu sistemu ljudi, ki bodo okrepili naše vrste in pripomogli k njegovi učinkovitosti."


zaprisega14

Novopečeni policisti in policistke za nadzor državne meje se veselijo uspešno opravljenega izpita.


Generalni direktor policije Jože Romšek in direktor Policijske akademije mag. Franc Kosmač sta najboljšemu kandidatu v drugi skupini kandidatk in kandidatov za nadzor državne meje Samu Ftičarju podelila tudi nagrado, saj je med usposabljanjem osvojil nadpovprečne rezultate pri pridobivanju novih znanj. To je še enkrat potrdil na izpitu za izvajanje policijskih pooblastil, saj je pokazal najboljše znanje v skupini vseh kandidatk in kandidatov.


zaprisega10


Izročitev nagrade je gereralni direktor policije pospremil z besedami, da je Samo Ftičar v odnosu do drugih korekten in pripravljen pomagati. Njegovo bogato znanje, razgledanost, raznolikost zanimanj in sprejemanje drugačnosti kažejo na njegovo pripravljenost nenehno vlagati vase, v osebnostno rast, in ob tem ne pozabiti na druge.


Foto: Dean Božnik