Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci Policijske uprave Koper in Generalne policijske uprave, ki je potekala v prostorih Postaje prometne policije Koper, so predstavniki policije javnosti podali več informacij o poteku uspešne preiskave umora, ki se je zgodil pred dnevi ob cesti med Komnom in Branikom.

071109 NK Umor

Na fotografiji Vojko Živec, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Koper, Aleksander Jevšek, direktor Uprave kriminalistične policije GPU, in Leon Keder, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.


Kratek opis dogodka in aktivnosti ter ukrepi policistov:

Ponoči 4. 11. 2007 so svojci obvestili policijo, da pogrešajo Danila Hvalo. Naslednjega dne okoli 9. ure je Operativno komunikacijski center (OKC) Policijske uprave (PU) Nova Gorica prejel obvestilo, da je bil pogrešani najden mrtev na travniku ob lokalni cesti Branik - Komen.

Na kraj so prispeli kriminalisti in policisti iz policijskih uprav Koper in Nova Gorica ter Generalne policijske uprave (GPU), dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Kopru, dežurni okrožni državni tožilec Okrožnega državnega tožilstva v Kopru ter strokovnjaki Inštituta za sodno medicino (ISM) Ljubljana in Centra za forenzične preiskave GPU, ki so opravili ogled kraja najdbe trupla. Z ogledom kraja kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da je Danilo Hvala umrl nasilne smrti. Na telesu je bilo vidnih več vbodnih in vreznih ran. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, ki so jo opravili na ISM Ljubljana.

Kriminalisti in policisti PU Koper in Nova Gorica so ob najdbi trupla začeli z intenzivno kriminalistično preiskavo in preverjanjem vseh dejstev in okoliščin, ugotovljenih pri ogledu kraja kaznivega dejanja. Na podlagi pridobljenih podatkov in dokazov so dopoldne 6. 11. 2007 odvzeli prostost 25-letnemu moškemu z območja Krasa. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora po členu 127/II Kazenskega zakonika je bil osumljenec dne 8. 11. 2007 s kazensko ovadbo izročen dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj po zaslišanju odredil pripor.


Statistični podatki:

Policija je v letošnjem letu obravnavala 18 umorov, kar je pod dvanajstletnim povprečjem (25 umorov). Bistveno manj je poskusov umorov, saj smo jih letos obravnavali 14, lani pa 68. Po številu umorov na 100.000 prebivalcev je Slovenija tudi precej pod Evropskim povprečjem.

Odkrivanje, predvsem pa dokazovanje umorov, postaja tudi v Sloveniji čedalje zahtevnejše kriminalistično in forenzično opravilo. Tako zaradi spremembe v strukturi motivov in načinov izvršitve kot tudi zaradi visokih dokaznih standardov. V začetku letošnjega decembra bo zato v Upravi kriminalistične policije GPU z delom začela skupina kriminalistov, specialistov za preiskovanje umorov, ki se bo ukvarja z nepreiskanimi primeri umorov v Sloveniji. Skupina se bo v prihodnje prav tako neposredno vključevala v preiskovanje umorov, kjer storilec ne bo znan.


Umor (127. člen Kazenskega zakonika RS)

(1) Kdor komu vzame življenje, se kaznuje z zaporom najmanj petih let.

(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let:

1) če stori dejanje na grozovit ali zahrbten način;
2) če stori dejanje iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov;
3) če stori dejanje zoper uradno ali vojaško osebo, ko ta opravlja naloge javne ali državne varnosti, varuje javni red, zasleduje storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki mu je vzeta prostost, ali zoper preiskovalnega ali sodečega sodnika, državnega tožilca ali njegovega zastopnika, ki je udeležen v postopku proti hudodelski združbi;
4) če stori dejanje dvoje ali več oseb, ki so se združile za to, da bi izvršile umor.

(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno v posebno olajševalnih okoliščinah, se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.