Sorodne objave

 

V Policijski akademiji v Tacnu je bila včeraj, 27. novembra 2007, slavnostna otvoritev posveta ob 10. obletnici delovanja policije v mednarodnih civilnih misijah. Otvoritveni odgovor je imel namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec, slavnostni govornik pa je bil državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Zvonko Zinrajh.

otvoritev posveta

Otvoritev posveta


Namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec je ob tej priložnosti povedal: "Zastopati državo in njeno policijo v mednarodnem okolju je posebna čast in hkrati zelo odgovorna naloga. Prvi slovenski policist, ki je oral ledino na tem področju je bil gospod Zvonko Zinrajh, danes državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve. Deset let po tem, ko so se začele prve aktivnosti, lahko z gotovostjo trdim, da se je slovenska policija tudi v tujini v teh letih močno utrdila. Pridobila je mnogo izkušenj, predvsem pa velik ugled v svetu.

Čeprav smo na področju mednarodnih misij pred desetimi leti v slovenski policiji začeli praktično iz nič in je bil naš prispevek v svetu zelo skromen ter zgolj simboličen, pa smo sčasoma ustvarili učinkovit in samozadosten koncept, ki so ga z zanimanjem prihajali spoznavat kolegi stanovskih organizacij iz tujine.

Kot prvi - in posebna zahvala gre - gospodu Antonu Pozveku, ki je bil takrat odgovoren za področje tako imenovanih policijskih specialnosti in je bil napoten v tujino na usposabljanje za delo v opazovalnih misijah Zahodnoevropske unije. Po vrnitvi je pripravil rokovnih aktivnosti, ki je zajemal celoten program priprav in usposabljanja za delo v misiji, določitev kompletov uniforme in opreme ter vozilo za delo v misiji, predpisane zdravniške preglede in obvezna cepljenja, pripravo dokumentov o napotitvi in o plačah policistov za delo v misijah, izdelavo pogodbe o delu v tujini, pridobitev ustreznih potovalnih dokumentov, zagotovitev dodatnega zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja na kriznih območjih, in drugih zadev, ki so potrebne za normalno delo v misijah."

"Kasneje je pripravil tudi pobudo za nadaljnje sodelovanje slovenske policije v mednarodnih misijah, ki je bila nato še istega leta potrjena. Vloga iniciatorja in koordinatorja policijskih aktivnosti na tem področju mu je ostala vse do ustanovitve posebnega oddelka za mirovne operacije v okviru uprave uniformirane policije, s policijskim mirovništvom pa je bil tesno povezan vse do upokojitve.

Kdor misli, da v domačem okolju ne prepoznamo vašega prispevka, vas, policistk in policistov mirovnikov, se moti. Zavedamo se, da se za interese neke države največ naredi tako, da se strokovnosti in profesionalnosti doda tudi osebno noto. Mi smo jo v vas prepoznali. Vsem vam, ki ste s svojimi izkušnjami oplemenitili naše skupno delo in nekateri med vami kasneje tudi prevzeli vlogo koordinatorjev aktivnosti slovenske policije na tem področju, se vam iskreno zahvaljujemo.

Vas in vaše delo so prepoznali tudi druge slovenske institucije, kot so slovenska vojska oz. ministrstvo za obrambo, ministrstvo za zunanje zadeve, izobraževalne ustanove in drugi, tudi v tujini. Že dejstvo, da tuje policije pogosto izražajo željo po sodelovanju s slovenskimi policisti, nam pove veliko. Veliko o vaši kakovosti, strokovnosti in profesionalnosti, o sposobnosti prilagajanja drugim poklicnim skupinam, drugemu okolju, tujim kulturam, predvsem pa najbolj zapletenim varnostnim situacijam. Torej o sposobnosti, kako se da najbolje slediti cilju nacionalne varnostne politike naše države, ki daje prednost nenasilnemu reševanju sporov in obsoja uporabo sile.

To so nekateri od vrste razlogov, zaradi katerih ste policisti, ki sodelujete ali ste sodelovali v mirovnih misijah, še posebej cenjeni, tako doma kot v tujini. Upam si trditi, da imate vso domačo podporo, pa ne samo idejno, pač pa tudi konkretno. Z tako dobro podlago ste poleg misije v Albaniji pod okriljem organizacij Združenih narodov, Evropske unije, OVSE ali v multilateralnih misijah sodelovali v Afganistanu, Bosni in Hercegovini, Jordaniji, na Kosovu, v Makedoniji in Srbiji ter celo v Vzhodnem Timorju.

Poleg prve misije, ki je pokazala, da je slovenska policije ustrezno usposobljena ter dovolj in primerno opremljena, da lahko sodeluje v različnih misijah, izstopata posebej dve misiji. Prva je misija v Vzhodni Timor, ki ne samo, da je bila prva neevropska misija; bila je zelo oddaljena in popolnoma drugačnih geografskih razmer. Za njo in zaradi nje se je seveda razvijala oprema, ki jo policisti uporabljajo. Misija na Kosovu pa seveda izstopa po številu sodelujočih v enem kontingentu.

Ker ste največ navzoči na območjih, ki jih vsi dobro poznamo zaradi nekdanje vpetosti v skupen okvir, ste še posebej cenjeni zaradi boljšega poznavanja situacije in verjetno bolje kot vsi drugi razumete vzgibe, značilne za konkretno okolje. Pri tem ste uspeli zadržati nepristranost, ki je eno ključnih vodil mednarodnih misij.

Če bi rekli, da je delo v mednarodni misiji danes lažje kot v prvih letih, ker so poti že utečene in izkušnje že pridobljene, pa je tistim policistom, ki trenutno delajo v tujih misijah, danes težje zaradi čedalje kompleksne varnostne situacije. Narava dela se je v vseh teh letih bistveno spremenila. Danes, ko bolj prihajajo do izraza vsebinske aktivnosti dela v mednarodni misiji, so vse kvalitete, ki sem jih naštel, še bolj pomembne. Ni torej lažje ali težje, je drugače. Ostaja pa skupno vodilo, to je težnja po miroljubnem sooblikovanju razmer, ki bi omogočile čim prejšnjo vzpostavitev takšnega ravnotežja, ki bi bilo sprejemljivo za vse strani.

Kakorkoli že, vaša pripravljenost je prvi korak k sodelovanju v nadaljnjih misijah, kjer bo slovenska policija vsekakor pustila svoj prispevek.

Slovenija je danes tudi po vaši zaslugi pomemben subjekt mednarodnih odnosov. S svojim prispevkom ste omogočili, da v polni meri uresničujemo soodgovornost naše države za zagotavljanje miru v svetu in s tem zavezo, ki smo jo prevzeli s članstvom v najbolj uglednih svetovnih organizacijah."

namestnik

Namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec


Sledil je govor državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Zvonka Zinrajha, ki je sodeloval tudi z referatom z naslovom Napotitev prvega slovenskega policista v misijo WEU v Albaniji (MAPE - prve izkušnje.

Zinrajh

Državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Zvonko Zinrajh


Strokovni posvet z naslovom Slovenska policija v mednarodnih civilnih misijah - deset let pozneje sta vodila vodja oddelka za mednarodne mirovne operacije v Upravi uniformirane policije Boris Kankaraš in profesorica dr. Ljubica Jelušič s Fakultete za družbene vede na Univerzi v Ljubljani, ki je na koncu predstavila raziskavo o sodelovanju slovenske policije v operacijah kriznega odzivanja.

Na strokovnem posvetu so z referati sodelovali še:

  • profesor dr. Danilo Tűrk, predstojnik katedre za mednarodno pravo na Pravni fakulteti, z referatom Pogled ZN na delovanje policije v mirovnih operacijah;
  • Matjaž Kovačič, veleposlanik, z referatom Izvajanja politike napotitev civilnih oseb v mednarodne misije in mednarodne organizacije;
  • dr. Klemen Grošelj s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani z referatom Pomen civilnih kapacitet v operacijah kriznega odzivanja;
  • Anton Pozvek, upokojeni delavec policije, z referatom Začetki "mirovništva" slovenske policije;
  • Darko Lesjak z Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi z referatom Slovenska policija v mednarodnih civilnih misijah - deset let pozneje;
  • Alan Geder iz Slovenske vojske z referatom Izkušnje Slovenske vojske iz operacij kriznega odzivanja;
  • Janez Rupar, predstavnik slovenske policije v policijski enoti organizirani v Svetu Evropske unije, z referatom Svet Evropske unije in policijske operacije v podporo miru ter
  • Boštjan Videmšek, novinar Dela, z referatom Policisti v operacijah kriznega odzivanja kot element prepoznavnosti Slovenije v svetu - medijski pogled.

Turk

Profesorja in novo izvoljenega predsednika države dr. Danila Tűrka med drugimi pozdravlja tudi veleposlanik Matjaž Kovačič. Na levi stojita Boris Kankaraš in Ljubica Jelušič.

Pozvek

Anton Pozvek je predstavil referat


Ob obletnici mirovništva v slovenski policiji je bila na Policijski akadamiji odprta razstava fotografij policistov mirovnikov in izdana brošura

razstava

Ogled razstave


Na otvoritvi posveta in kasneje na otvoritvi razstave je igral kvartet Policijskega orkestra.