Na območju Republike Slovenije opravlja policijske naloge, za katere so poleg splošnih potrebne tudi posebne veščine ali znanja ter specialna oprema ter jih je potrebno v celotni policiji izvajati usklajeno, in sicer:

  • izvaja nadzor državne meje z optoelektronskimi sistemi in preglede prevoznih sredstev z elektronskimi in fiberoptičnimi napravami,
  • opravlja poostrene in vnaprej načrtovane ciljne nadzore na državni meji, na obmejnem območju in v notranjosti države za preprečevanje, odkrivanje ter preiskovanje čezmejne kriminalitete, ilegalnih migracij, tihotapstva mamil, orožja, streliva, ukradenih vozil ter uporabe neveljavnih in ukradenih listin,
  • sodeluje pri pripravi in izvedbi usposabljanja za posebne veščine in znanja s tega delovnega področja,
  • skrbi za vzdrževanje, racionalno uporabo ter preizkuse materialno-tehničnih sredstev za delo enote,
  • opravlja naloge prekrškovnega organa v skladu s predpisi,
  • sodeluje pri pripravi sistemizacije in standardizacije ter načrta nabave materialno-tehničnih sredstev za delo enote.