Ob prihajajočem vikendu pričakujemo na vseh cestah, ki vodijo proti turističnim krajem, močno povečan promet. Glede na napovedi bo ta vikend verjetno eden izmed prometno najbolj obremenjenih v letošnji turistični sezoni. Nekateri turisti že končujejo z dopustom, zato pričakujemo povečan promet tudi v obratni smeri.

Policija je povečano gostoto prometa upoštevala pri načrtovanju dela in odrejanju policistov na delo, zato bo ob prihajajočem vikendu na cestnem omrežju večje število patrulj, kot bi jih bilo sicer. Policisti bodo prisotni predvsem tam, kjer bo problematika ob zastojih zaradi gostote prometa ali prometnih nesreč. Pomagali bodo udeležencem cestnega prometa v skladu s svojimi pristojnostmi. Prisotni bodo tudi na vzporednih cestah, na katerih promet ni tako gost, ki pa izstopajo zaradi posledic prometnih nesreč. Ob stoječih kolonah vozil na avtocestah in drugih cestah, kjer se pojavljajo zastoji, bodo policisti nadzirali in dosledno ukrepali zoper tiste, ki prehitevajo, vozijo vzvratno ali mimo po odstavnih pasovih oziroma prehitevalnih pasovih, kljub prometnemu znaku, ki prehitevanje prepoveduje.

Poudariti je potrebno, da kljub prisotnosti večjega števila policistov pričakovani zastoji ne bodo bistveno krajši. Prometna infrastruktura namreč ni grajena za takšne prometne obremenitve, kot so napovedane za prihajajoči vikend. Udeležencem cestnega prometa svetujemo, da spremljajo prometne informacije in se, če je le možno, odpravijo na pot takrat, ko na cestah ni zastojev. Za pot naj se ustrezno pripravijo, s seboj naj vzamejo zadostno količino brezalkoholnih osvežilnih pijač in se pogosteje kot sicer ustavijo ob cesti in naredijo odmor. To še zlasti velja v primeru, če vozilo ni opremljeno s klimatsko napravo.

 

Voznike opozarjamo na strpnost in upoštevanje prometnih predpisov, še posebej na spoštovanje hitrostnih omejitev in ustrezno varnostno razdaljo.


Srečno na poti!