Na Policijski akademiji v Tacnu je generalni direktor policije Jože Romšek v petek, 15. decembra 2006, priredil tradicionalni prednovoletni sprejem za vodilne delavce policijskih uprav, notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave ter komandirje policijskih postaj.

Srečanja se je udeležil tudi minister za notranje zadeve Dragutin Mate. V svojem nagovoru sta se minister in generalni direktor dotaknila nekaterih aktualnih tem in spregovorila o prihodnjih delovnih izzivih, povezanih tudi z našim predsedovanjem EU. Vsem sta ob tej priložnosti zaželela vesele božično-novoletne praznike ter veliko osebne sreče in zdravja v prihajajočem letu.

Na tradicionalnem sprejemu so razglasili tudi zmagovalce letošnjega natečaja "Dobre prakse v Policiji za leto 2006". Skrb za racionalizacijo dela in uvajanje učinkovitejših delovnih procesov morata postati stalna naloga vseh zaposlenih. Svoje delo lahko učinkovito racionaliziramo na podlagi uveljavljenih in preizkušenih rešitev, ki jih lahko iščemo na različne načine, tudi s pomočjo razpisa. Komisija je pri natečaju "Dobre prakse v policiji za leto 2006" ocenila 12 prispelih vlog in izbrala tri primere dobrih praks, ki so prejeli priznanje. Da bi dali možnost sodelovanja čim širšemu krogu delavcev, upoštevajoč možnosti, ki jih zagotavlja različno delovno okolje, je bil natečaj razdeljen na kategorije, in sicer dobre prakse, nastale v okoljih policijskih postaj, policijskih uprav in Generalne policijske uprave.

Na ravni policijskih postaj je bil najboljši primer dobre prakse z naslovom "Mejni izračunski pripomoček" avtorja Ervina Aubela, pomočnika komandirja PMP Rogatec, na ravni policijskih uprav je komisija izbrala najboljšo rešitev z naslovom "Raziskovanje kaznivih dejanj s področja varstva okolja - mineralne snovi", ki jo je pripravil Janez Keček iz Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, najboljša rešitev na ravni Generalne policijske uprave pa je "Kronološko poročilo operativnih štabov policije" avtorja Vladimirja Slemenška iz OKC GPU.

Avtorjem najboljših primerov rešitev oziroma dobrih praks sta generalni direktor in minister podelila priznanje, poleg tega pa jih bo generalni direktor nagradil še z izredno delovno uspešnostjo.


FOTOGRAFSKI UTRINKI:

prednovoletniSprejem01


prednovoletniSprejem02


prednovoletniSprejem03


prednovoletniSprejem04


prednovoletniSprejem05


prednovoletniSprejem06

 


Foto: Dean Božnik