V soboto, 15. januarja 2005, je bil na območju celotne države izveden nadzor nad organiziranimi prevozi otrok. Zakonodaja na tem področju je usmerjena predvsem v zagotavljanje večje varnosti otrok pri tovrstnih prevozih, zaradi česar mora izvajalec prevoza izpolnjevati dodatne, zahtevnejše pogoje glede vozila in voznika, ki takšen prevoz opravlja.

Navedeno ureja Zakon o varnosti cestnega prometa, veliko podrobnejše pa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur.list RS št. 110/2004).

Poudarek je bil na vseh oblikah organiziranih prevozov otrok (avtobusi, tudi vozila smučarskih klubov …). V nadzor smo poleg rednih policijskih patrulj, ki so uporabljale merilnike hitrosti, vključili tudi vozila z vgrajenimi vidonadzornimi sistemi Provida.

V času nadzora je bilo kontroliranih 42 vozil, s katerim so se prevažale organizirane skupine otrok. V dveh primerih so policisti ugotovili, da vozilo ni bilo označeno z predpisanimi znaki za prevoz organizirane skupine otrok. V nadzoru so policisti ugotovili tri primere, v katerih so vozniki vozil, s katerimi so se prevažali otroci prekoračili največjo dovoljeno hitrost. Vsi trije vozniki so bili denarno kaznovani.

V času nadzora je bilo tega dne ugotovljenih tudi 40 drugih hujših kršitev prometnih predpisov, zoper katere je bil uveden hitri postopek pred prekrškovnim organom oziroma vložen obdolžilni predlog na sodišče. Za manjše kršitve pa je bilo izrečenih tudi 177 denarnih kazni. Najvišja izmerjena hitrost v času nadzora je bila 181 km/h. Policisti pa so v času akcije pri vožnji zalotili tudi voznika, ki je imel v organizmu 1,95 g/kg alkohola.

S podobnimi nadzori bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

 

Informacijo pripravil Sektor prometne policije Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave