V ponedeljek, 14. marca 2005, je na avtocestnem obroču okoli Ljubljane, pri predoru Golovec, pričel z delovanjem prvi stacionarni radar za merjenje hitrosti. Lokacija ni bila izbrana naključno. Na tem odseku ceste sta lani v 53 prometnih nesrečah umrli 2 osebi, 13 pa jih je bilo telesno poškodovanih.

Glede na dejstvo, da sta bila stacionarni merilnik ter njegova lokacija podrobno predstavljena javnosti na novinarski konferenci, 3. marca 2005, in glede na to, da so mediji voznikom prenesli informacije o začetku delovanja radarja, je policija pričakovala, da večjega števila kršitev ne bo ugotovila. Kljub omenjeni predstavitvi lokacije in posledic, je policija v enem tednu delovanja ugotovila 1211 prekoračitev hitrosti:

  • do 20 km/h: 1033
  • od 20 - 30 km/h: 123
  • od 30 - 40 km/h: 27
  • od 40 - 50 km/h: 16
  • več kot 50 km/h: 12

Najvišja izmerjena hitrost je bila 211 km/h.

Zaradi navedenega je policija spremenila organizacijo dela v Specializirani enoti za nadzor prometa, saj policista, ki sta določena za administrativno obdelavo kršitev, zaradi velikega števila kršitev v preteklem tednu vsega dela nista zmogla, zato je bilo z današnjim dnem vključeno dodatno število policistov.

Skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da številnih voznikov niti podatki o zgostitvah prometnih nesreč na tem odseku, niti vsem javno znani podatki o lokaciji merilnika in datumu začetka delovanja, niso prepričali, da bi hitrost prilagodili veljavnim omejitvam. 1211 prekoračitev hitrosti zgolj v enem tednu je več kot zgovoren dokaz, da je stopnja upoštevanja prometnih predpisov v Sloveniji še vedno na nizki ravni.

V tem tednu je policija prejela kar nekaj vprašanj, povezanih z delovanjem stacionarnega radarja, na katera ob tej priliki tudi odgovarjamo:


Veljavna omejitev hitrosti na mestu merjenja stacionarnega merilnika

Na delu ceste, kjer hitrost meri stacionarni merilnik hitrosti, je veljavna omejitev hitrosti 100 km/h. Znak za omejitev hitrosti na 100 km/h stoji več kot 500 metrov pred točko meritve. Neposredno na mestu meritev stacionarnega merilnika hitrosti stoji znak spreminjajoče se vsebine, na katerem se občasno pojavi omejitev hitrosti 80 km/h. Gre zgolj za svetlobno opozorilno tablo, ki voznike opozarja, da se približujejo prometnemu znaku za omejitev hitrosti na 80 km/h, ki pa je postavljena v sredini predora zaradi razcepa cest za smer vzhod (Dolenjska) in zahod (Primorska, Gorenjska). Ta prometni znak pa stoji za stacionarnim radarjem, zato je veljavna omejitev hitrosti na točki merjenja stacionarnega radarja 100 km/h.


Obvestilna tabla za opozarjanje o izvajanju stacionarnih meritev hitrosti

Načelno stališče Policije glede opozarjanja z obvestilnimi tablami za meritve hitrosti je nespremenjeno. Postavitev opozorilnih tabel nikoli ni bila sporna. Upravljavci cest jih lahko v skladu z določili Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter na podlagi lastnih strokovnih ocen postavijo na mesto, kjer menijo, da bi bile učinkovite in koristne.


Ukrepanje zoper kršitve, pri katerih bo na enem posnetku več vozil in ne bo jasno, kdo je prekoračil hitrost

Kot verodostojne posnetke kršitev na podlagi katerih bo policija pričela postopke ugotavljanja odgovornosti, se bodo upoštevali zgolj tisti, ki bodo popolnoma, nedvoumno in jasno dokazovali kršitev konkretnega vozila. Vsi drugi posnetki bodo selekcionirani.