Na spletu se že nekaj dni pojavlja anonimno "opozorilo prijateljice iz policije" o ukrepanju policistov, ki naj bi v skladu z nekakšnimi novimi evropskimi normativi kontrolirali ustreznost varnostnih trikotnikov.

Ob tem je naveden tudi znesek 55.000 tolarjev, kolikor naj bi znašala kazen za neustrezen trikotnik.

Udeležence cestnega prometa, zlasti voznike avtomobilov in drugih dvoslednih motornih vozil, ki morajo biti opremljena z varnostnimi trikotniki, obveščamo, da so navedbe v tem "opozorilu" neresnične.

Od 20. avgusta 1999, ko smo v Republiki Sloveniji pričeli izvajati Odredbo Sveta Evrope o homologiranju varnostnih trikotnikov (Ur.list RS št. 62/99), morajo varnostni trikotniki v vozilih izpolnjevati predpisane pogoje in morajo biti homologirani in označeni s predpisano oznako - E7/27R-03. Trikotniki, ki so brez te oznake, niso ustrezni in v takem primeru lahko policist voznika kaznuje z globo 30.000 tolarjev (peti odstavek 59. člena ZVCP-1 - Ur.list RS št. 83/04). Obvezno opremo vozil, med katero spada varnostni trikotnik, določa prvi odstavek 59. člena ZVCP-1, natančneje pa jo opredeljuje Pravilnik o dimenzijah skupnih masah in osni obremenitvi vozil, ter o osnovnih pogojih ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu (Ur.list SFRJ št. 50/82) v 88. členu.

Seveda morajo biti vsi varnostni trikotniki, ki so naprodaj v slovenskih trgovinah, homologirani in ustrezno označeni. Nadzor je v pristojnosti tržne inšpekcije.

Že od leta 1999 se torej predpisi o varnostnih trikotnikih niso spremenili, zato se tudi zahteve policistov pri nadzoru cestnega prometa glede tega niso spremenile.