V petek, 8. aprila 2005, so prenehala veljati pooblastila namestnikoma generalnega direktorja policije g. Milanu Horvatu in g. Jožetu Sironiču ter pomočniku Petru Solarju.

V. d. generalnega direktorja policije dr. Bojan Potočnik se z vsemi tremi še pogovarja in skupaj z njimi išče ustrezne rešitve za nova delovna mesta. Prav tako se pogovarja tudi s kandidati za novega namestnika generalnega direktorja.

Vodstvo ne načrtuje nobenih drugih kadrovskih menjav, dokončno odločitev pa bo v. d. generalnega direktorja policije sprejel po natančni proučitvi stanja vseh služb, njihove organiziranosti, dela in učinkovitosti. Policija si bo z novim vodstvom vsekakor prizadevala dvigniti kakovost policijskih sotritev in izboljšati partnersko sodelovanje z javnostmi, veliko pozornosti pa bomo namenili tudi izboljšanju odnosov in komuniciranja v policiji.

 

Sektor za odnose z javnostmi