Danes, 19. aprila 2005, se je v. d. generalnega direktorja policije dr. Bojan Potočnik skupaj z dr. Vinkom Gorenakom, državnim sekretarjem Ministrstva za notranje zadeve, v Policijski akademiji v Tacnu srečal z vrhunskimi športniki, ki so začasno zaposleni v Policiji.

sportniki2

Vodstvno slovenske Policije z vrhunskimi športniki, začasno zaposlenimi v Policiji


Srečanje je bilo v sproščenem vzdušju. V.d. generalnega direktorja policije dr. Bojan Potočnik se je športnikom zahvalil za izkazan trud na področju športa. Obenem jih je povabil, da se v večji meri kot do sedaj udeležujejo različnih prireditev na katerih nastopa Policija. Prva takšna športna prireditev bodo bližajoče se 4. Policijske igre v Tacnu, kjer se bo organizirala revialna nogometna tekma med vrhunskimi športniki in predstavniki vodstva Policije. Skupna želja je posodobiti izobraževalne programe in vključiti znanja in izkušje vrhunskih špotrnikov v izobraževalne procese policistov.


sportniki1

dr. Bojan Potočnik med sproščenim pogovorom s športniki


Na oddelku vrhunskih športnikov je zaposlenih 25 športnikov. Pravico do zaposlovanja v Policiji imajo športniki, ki v skladu s Sporazumom o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za finance - Carinski upravi iz leta 1996 izpolnjujejo predpisane pogoje. Namen zaposlovanja športnikov je predvsem sistemska pomoč vrhunskemu športu, reševanje programskih zasnov in socialnega položaja nekaterih perspektivnih športnikov in trenerjev, ki aktivno delujejo v "tržno" manj zanimivih športih. Pri zaposlovanju se upošteva dosežene športne rezultate in uspehe, pomembnost športne panoge za posamezno ministrstvo in specialne potrebe posameznega ministrstva. Možnost zaposlitve imajo tisti športniki, ki po teh kriterijih dosegajo mednarodne in svetovne normative.

 

Sektor za odnose z javnostmi