V začetku maja 2005 je v Vratih Megvarje v Republiki Avstriji, pričel delovati Center za policijsko sodelovanje. V Centru delajo slovenski policisti skupaj s predstavniki avstrijske žendarmerije in italijanske policije - karabinjerji in finančno policijo.

trilaterala1

Visoki predstavniki delegacij iz Slovenije, Avstrije in Italije ob otvoritvi Centra za policijsko sodelovanje


Glavni namen skupnega delovanja, skladno z Uredbo o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Italije, Zvezno Vlado Republike Avstrije in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju v policijskem centru v Vratih - Megvarjah (Uradni list Republike Slovenije št. 4/2005) je krepitev čezmejnega sodelovanja in izmenjava informacij na področju policijskega dela, usklajevanje skupnih nalog kontrole in nadzora ter drugih operacij na skupni državni meji, prevzem oseb, ki se ilegalno zadržujejo na ozemlju držav pogodbenic, in izmenjava informacij glede zatiranja kriminalitete.


trilaterala2

Koordinatorji dela v Centru (od leve proti desni: Robert Urek iz slovenske policije, Bernhart Lora iz avstrijske policije in Omar Di Ronko iz italijanske policije)


Center za policijsko sodelovanje v Vratih Megvarje, je prvi tovrstni trilateralni justify na zunanji schengenski meji. Za slovensko policijo pomeni tudi praktično implementacijo ene od klasičnih oblik policijskega sodelovanja, ki so se izkazale kot zelo uspešne v ostalih schengenskih državah, ter priznanje za dosedanje uspešno opravljeno delo na področju vključevanja v evropske varnostne integracije.

Uspešno medsebojno sodelovanje med policijami različnih držav je skupen cilj in edina možna pot za preprečevanje vseh vrst kriminala, ne glede od kod prihaja in kje povzroči škodljive posledice.

 

Sektor za odnose z javnostmi