V torek dne 16.03.2004 ob 11.00 uri bomo v sodelovanju z Informacijsko dokumentacijskim centrom Sveta Evrope v Ljubljani pripravili predstavitev dokumenta Sveta Evrope EVROPSKI KODEKS POLICIJSKE ETIKE.

Predstavitev bo potekala v sklopu okrogle mize z naslovom RAVNANJE POLICIJE MED KLADIVOM IN NAKOVALOM in sicer v prostorih Informacijsko dokumentacijskega centra na Rimski cesti 16 v Ljubljani. Na okrogli mizi bomo aktivno sodelovali predstavniki Policije, Ministrstva za notranje zadeve, Urada varuha človekovih pravic, predstavniki fakultet ljubljanske in mariborske univerze ter civilne družbe. Vabljeni pa ste tudi vsi zainteresirani za to specifično, a zelo pomembno vsebino policijskega dela.

EVROPSKI KODEKS POLICIJSKE ETIKE je bil preveden v slovenščino in natisnjen kot priročna brošura. Izšel bo kot priloga naslednje številke revije Varnost, dosegljiv pa je tudi na spletni strani Človekove pravice na Intranetu.