Generalni direktor policije dr. Darko Anželj se je z delegacijo udeležil srečanja šefov policij in mejnih policij salzburškega kroga držav Avstrije, Poljske, Slovaške, Češke, Madžarske in Slovenije, ki je potekalo 9. marca na Dunaju v Avstriji

dunaj sefi2

Slovenska delegacija med srečanjem


Namen srečanja je bil obravnava večletne strategije za okrepljeno sodelovanje na obmejnem področju v času med pristopom novih članic k Evropski uniji in odprava mejne kontrole na notranjih mejah.

Obravnavane so bile tudi tehnične, organizacijske in finančne komponente za priključitev držav pristopnic v schengenski informacijski sistem, ki je predpogoj za popolno uveljavitev schengenskega pravnega reda v državah pristopnicah.


dunaj sefi1

Šefi policij salzburškega kroga z avstrijskim zveznim notranjim ministrom dr. Ernstom Strasserjem


Izdelan je bil osnutek skupnih varnostnih ukrepov držav salzburške skupine (delo v skupnih centrih, skupne varnostne ocene, izmenjava uradnikov za zvezo, skupne preiskovalne skupine) katerih glavni namen je okrepiti varnost državljanov salzburške skupine.

 

Pripravila: Tadeja Kuhar
Fotografije: Vladimir Pocek