Danes, 22. decembra 2004, je bila pri slovenski policiji na obisku delegacija srbske policije, ki jo je sprejel dr. Darko Anželj, generalni direktor slovenske policije, skupaj s sodelavci Stjepanom Kovačevičem, direktorjem Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, Marjanom Antončičem, pomočnikom direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije Generalne policijske uprave, Antonom Travnerjem iz Generalne policijske uprave in Markom Rodetom iz Sektorja za mednarodno sodelovanje.

Srbsko delegacijo je vodil general major Miroslav Milošević, načelnik resorja za javno varnost, spremljala pa sta ga polkovnik Miodrag Gutić, namestnik načelnika uprave kriminalistične policije, in polkovnik Dušan Lokas, namestnik vodje mejne policije.

041222 Delegacija Srbije


Predstavniki obeh delegacij so najprej proučili dosedanje sodelovanje obeh policij in se strinjali z ugotovitvijo, da je bilo to sodelovanje dobro že v preteklosti. Dr. Darko Anželj in general major Miroslav Milošević sta predstavila organiziranost obeh policij, dr. Anželj pa je predstavil tudi slovenske izkušnje z reorganizacijo policije, na katere bi se v prihodnosti lahko oprli tudi srbski kolegi, ki se pravkar pripravljajo na reorganizacijo, po kateri bi policija postala samostojnejša in transparentnejša.

Anton Travner je predstavil priprave Slovenije na vzpostavitev Schengenske meje in spremembe zakonodaje zaradi prilagajanja zakonodaji evropskemu pravnemu redu. Dušan Lokas, namestnik vodje srbske mejne policije, pa je govoril o srbskih izkušnjah pri varovanju meje ter predstavil zadnje uspehe pri prečevanju ilegalnih migracij. Pot ileganih migrantov se je zaradi njihovih uspešnih akcij spremenila, saj glavna pot ne poteka več preko Srbije, temveč preko Albanije.

Leta 2001 sta Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Zvezne Republike Jugoslavije podpisali sporazum o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem. Stjepan Kovačevič in Miodrag Gutić sta spregovorila o dosedanjem sodelovanju kriminalistov obeh držav in se dogovorila, da bodo nadaljevali s sodelovanjem v konkretnih akcijah.