Tako kot že nekaj zadnjih let so v Upravi uniformirane policije tudi za letošnje leto pripravili Usmeritve za delo policije na področju varnosti cestnega prometa, katerih osnovno izhodišče je v usmeritvi za kvalitetno policijsko ukrepanje.

 Omenjene Usmeritve, tudi zaradi različnih ugibanj in komentarjev v javnosti, vam bosta na

tiskovni konferenci,

ki bo v četrtek, 23. januarja 2003 ob 12.00 uri, v veliki sejni dvorani MNZ (Štefanova 2, Ljubljana), predstavila Stanislav Veniger, direktor Uprave uniformirane policije, in Ljubo Zajc, vodja sektorja za cestni promet v isti Upravi.

Povzetek Usmeritev bomo jutri objavili tudi na naših spletnih straneh (www.policija.si).

 


Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi