Na podlagi zaprosila za izvedbo začasnega ukrepa s strani tožilca mednarodnega kazenskega sodišča za pregon oseb, odgovornih za hude kršitve mednarodnega humanitarnega zakona, storjene na ozemlju nekdanje Jugoslavije od leta 1991, smo 18. februarja 2003 v večernem času na območju Policijske uprave Kranj aretirali tujega državljana.


Aretirani je bil izročen preiskovalnemu sodniku pri Okrožnem sodišču v Kranju.