V četrtek, 20. februarja 2003 sta ob ob 13. uri v prostorih Generalnega carinskega urada v Ljubljani Marko Pogorevc, generalni direktor Policije, in Franc Košir, generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije, podpisala Sporazum o medsebojnem sodelovanju med Carinsko upravo in Policijo.


policija carina1


Spodbuda k pripravi sporazuma je bila pripravljenost, da bi dosedanje medsebojno sodelovanje še poglobili. Obojestranska želja je, da s skupnimi napori in koordiniranim nastopanjem organa učinkovito opravljata tako carinsko kot tudi mejno kontrolo, preprečujeta, odkrivata ter preiskujeta kazniva dejanja in prekrške, kar spada v pristojnost obeh služb, ter zagotovita čim višjo stopnjo varnosti v državi in varnosti zaposlenih v obeh službah.


policija carina2

 

Fotografiji: Carinska uprava RS


Anita Leskovec Sedmak