Sorodne objave

 

Specialna enota policije letos praznuje 30 let delovanja. Osrednja slovesnost v počastitev tega jubileja bo v petek, 7. marca 2003, v Policijski akademiji v Tacnu.

Slovesnost se bo začela ob 11.40 uri s predstavitvenim programom pripadnikov Specialne enote, predstavitvijo opreme, oborožitve in vozil ter častnim postrojem pripadnikov te enote. Ob 13.15 uri bo osrednja svečanost, katere se bodo poleg vodstva Ministrstva za notranje zadeve in Policije udeležili tudi dosedanji poveljniki in pripadniki Specialne enote ter predstavniki Specialnih enot iz Avstrije, Češke, Slovaške, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Črne Gore, Albanije in Rusije.

Kratka predstavitev Specialne enote policije

Začetki Specialne enote policije segajo v leto 1972, ko je takratni predsednik SFRJ Josip Broz Tito izdal ukaz za ustanovitev specialnih enot za vodenje boja proti terorizmu v vseh republikah Jugoslavije.

Decembra leta 1972 je bila ustanovljena Četa milice za posebne naloge, ki sta jo sestavljala Vod milice za posebne naloge in Vod milice za zavarovanje objektov.

Vod za posebne naloge je bil sestavljen 1. marca 1973, s tem datumom pa se označuje tudi rojstvo sedanje Specialne enote.

Vod za posebne naloge je sestavljalo vodstvo in trije oddelki, skupaj 35 delavcev, ki so leta 1972 uspešno končali usposabljanja, za delo pa so se odločili prostovoljno.

Leta 1978 je bila ustanovljena Zaščitna enota milice (ZEM), ki je bila sestavljena iz vodstva ZEM, čete za posebne naloge (vod za protiteroristične in protidiverzantske naloge, vod za prometno - operativne naloge), čete milice za zavarovanje oseb in objektov, samostojnega oddelka za materialno-tehnične zadeve in samostojnega voda za protidiverzijsko zaščito.

Specialna enota je bila ustanovljena z odločbo takratnega ministra za notranje zadeve Igorja Bavčarja, 23. avgusta 1990. Ustanovitvi SE MNZ je sledilo obdobje neposrednih priprav na morebitni vojaški spopad z JLA. SE MNZ je aktivno sodelovala v osamosvojitveni vojni leta 1991. Njeni pripadniki so v vseh nalogah pokazali veliko mero samoiniciativnosti, zrelosti in hrabrosti. Tudi v obdobju umika JLA je imela SE MNZ pomembno vlogo. Zadnje dejanje v vojni za Slovenijo je predstavljalo zavarovanje odhoda JLA iz ozemlja Slovenije 26. oktobra 1991.

Z reorganizacijo in sistemizacijo, ki jo je leta 2000 prinesel Zakon o policiji, je policija postala organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, Specialna enota pa notranje organizacijska enota Generalne policijske uprave.

Specialno enoto sestavljajo:

  • Vodstvo; načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje delo Specialne enote.
    Prav tako skrbi za kadre, usposabljanje, izvajanje operativnega dela in psihološko delo pripadnikov SE.
  • Enota A; namenjena za izvajanje najzahtevnejših varnostnih nalog.
  • Enota B; namenjena za samostojno izvajanje najzahtevnejših varnostnih nalog, za izvedbo katerih je potrebno obvladati specialna znanja (potapljanje, alpinizem, jamarstvo, vodniki službenih psov in vozniki specialnih vozil), enoti A pa nudi tudi strokovno podporo.
  • Enota C; zagotavlja logistično podporo za izvedbo najzahtevnejših varnostnih nalog.

Naloge Specialne enote:

  • Opravlja naloge v zvezi s protiterorističnim delovanjem, sodeluje pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj, pri varovanju najvišjih domačih in tujih državnih predstavnikov, varovanju določenih objektov, sodeluje pri delovanju policije ob hujših elementarnih in drugih nesrečah,
  • Skrbi za ustrezno usposabljanje in izpopolnjevanje pripadnikov specialne enote ter pomaga pri usposabljanju drugih policijskih enot, ministrstva za notranje zadeve ter drugih državnih organov,
  • Skrbi za vzdrževanje materialno - tehničnih sredstev in opreme enote,
  • Opravlja druge naloge, ki jih odredi generalni direktor policije ali oseba, ko jo pooblasti.