Med 24. in 30. marcem 2003 bo po vsej Sloveniji potekal poostren nadzor uporabe varnostnih pasov. Policisti bodo v okviru te akcije poleg rednega dela posebno pozornost posvečali (ne)uporabi varnostnih pasov.

Namen akcije je povečanje uporabe varnostnih pasov v osebnih avtomobilih. Skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bomo 21. marca 2003 ob 11.00 uri v prostorih Sveta za preventivo, Trdinova 8 v Ljubljani organizirali tiskovno konferenco, kjer bomo javnost podrobneje obvestili o poteku akcije.

Po večletnem analiziranju in spremljanju stopnje uporabe varnostnih pasov smo se lani odločili, da naše aktivnosti na tem področju še povečamo. V to nas je vodilo predvsem nezadovoljivo in zaskrbljujoče stanje uporabe varnostnih pasov na zadnjih sedežih. Na žalost smo velikokrat ugotavljali, da varnostnih pasov na zadnjih sedežih ne uporabljajo niti otroci. Prav zato smo se odločili, da uporabo varnostnih pasov ne nadziramo le ob rednih kontrolah prometa, ampak da tej problematiki posvetimo veliko večjo pozornost - tedenske poostrene nadzore. Akcijo smo poimenovali "Slovenija, pripni se!".

V letu 2002 smo organizirali dve takšni akciji, v katerih je sodelovalo okoli 2.900 policistov (izvedenih je bilo več kot 9.000 ukrepov). V teh akcijah smo pridobili veliko pozitivnih izkušenj, posebno vzpodbudno pa je, da se je stopnja uporabe varnostnih pasov začela povečevati. V drugem polletju je bila tako ugotovljena 82,5 % uporaba varnostnih pasov na sprednjih sedežih in 30,1 % na zadnjih sedežih. Zaradi navedenega, smo se odločili, da bomo akcijo "Slovenija, pripni se!" ponovili v tednu od 24. do 30. marca 2003.

V tem tednu bodo policisti opravljali posebej pripravljen poostren nadzor nad uporabo varnostnih pasov. Vodje policijskih okolišev bodo obiskali vse vrtce in osnovne šole, v dopoldanskem in popoldanskem času, ko starši pripeljejo oz. odpeljejo otroke in preverjali uporabo varnostnih pasov.

S svojimi nalogami bodo vključeni tudi policisti specializirane enote za nadzor prometa, ki bodo z uporabo posebne metodologije policijskega nadzora, imenovano "PAS", izvajali nadzor na območju policijskih uprav Novo mesto, Ljubljana, Krško, Koper, Maribor, Kranj in Celje.

Z aktivnostmi, ki bodo usklajeno potekale na območju vseh policijskih uprav, želimo:

  • opozoriti na pomen dosledne uporabe varnostnih pasov in
  • povečati stopnjo uporabe varnostnih pasov v osebnih vozilih.

 

Informacijo so pripravili v Sektorju za cestni promet Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave.