Generalni direktor policije Marko Pogorevc in vodja sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje Boris Rehar sta danes, 31. marca 2003, odpotovala na Poljsko, kjer bo do 3. aprila 2003 potekala mednarodna konferenca o razvoju policije.

Konference, poimenovali so jo Evropske policije v 21. stoletju - prizadevanje za kvalitetno delo, se bodo udeležili vodilni managerji evropskih policij, direktorji policijskih akademij in različni policijski strokovnjaki. V Varšavi zbrani policijski šefi in strokovnjaki z različnih področij policijskega dela naj bi skozi razprave in s pomočjo izmenjave izkušenj iskali odgovore na vprašanja, ki jih na področju policijske organiziranosti in dela postavlja sedanji čas. Mednarodno policijsko sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje v policiji, policijska etika, javni red in mir, sodobno policijsko vodenje, vloga policije v informacijski družbi in evropski integracijski tokovi pa so teme, ki bodo v ospredju pozornosti sodelujočih na konferenci.

Pogorevc bo imel med konferenco več bilateralnih srečanj z evropskimi kolegi, po konferenci pa bo na povabilo poljskega glavnega policijskega inšpektorja, g. Antonija Kowalczyka, nadaljeval uradni obisk pri poljski policiji. Srečanje s šefi poljske policije bo Pogorevc v prvi vrsti namenil seznanitvi s pripravami poljske policije na izvajanje schengenskih standardov pri varovanju državne meje oziroma njihovemu izvajanju v praksi.

 


Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi