Vožnjo motornega kolesa namreč lahko štejemo med zahtevnejša opravila v prometu. Motorno kolo je že zaradi svoje konstrukcije veliko manj stabilno kot ostala vozila, poleg tega pa za upravljanje zahteva specifična znanja in spretnosti.

Pri upravljanju teh vozil pridejo še posebej do izraza pridobljene izkušnje.

Prav slednje, specifično znanje, spretnosti in izkušnje si motoristi na žalost še vedno pridobivajo zgolj na cesti, v vsakdanjih prometnih situacijah. Šole varne vožnje za voznike motornih koles zaenkrat v našem prostoru še niso zaživele.

Tako smo že lani, v pomladanskih dneh, na večini policijskih uprav pripravili enodnevne preventivne aktivnosti, usmerjene predvsem v izpopolnjevanje v varni vožnji z motornim kolesom, v katero so nekatere policijske uprave vključile tudi voznike koles z motorjem. Motoriste smo povabili na posebej pripravljene poligone ter jim v obliki šole varne vožnje prikazali vaje in pravila vožnje motornega kolesa.

Usposabljanja so izvajali policisti - inštruktorji vožnje z motornimi kolesi, ki vsakoletno skrbijo tudi za usposabljanje policistov - prometnikov, ki svoje naloge opravljajo na motornih kolesih.

Odziv je bil izjemno dober, prav tako odmevi po končanem izpopolnjevanju. Zato smo se odločili, da navedeno preventivno akcijo ponovimo tudi letos.


Letošnja izpopolnjevanja v varni vožnji bodo potekala na naslednjih lokacijah in v naslednjih terminih:

Policijska uprava Termin Lokacija
Maribor 19.04.2003
med 08.00 in 16.00 uro
Parkirni prostor pred dvorano Tabor v Mariboru
Murska Sobota 26.04.2003
med 09.00 in 15.00 uro
Sejemski prostor v Gornji Radgoni (v času motoristične prireditve)
Slovenj Gradec 26.04.2003
med 13.00 in 18.00 uro
(v primeru dežja 10.05.2003 ob isti uri)
Parkirni prostor Centra Mercator v Slovenj Gradcu
Novo mesto 18.04.2003
med 13.00 in 17.00 uro
Letališče Prečna pri Novem mestu (vzporedna letališka steza)
Krško 05.04.2003
med 13.00 in 18.00 uro, in
06.04.2003
med 10.00 in 15.00 uro
Parkirni prostor Sava avto, do.o. Dolenji Boštanj pri Sevnici
Postojna 19.04.2003
med 11.00 in 15.00 uro
Parkirni prostor pred trgovskim centrom "Primorka" v Postojna
Nova Gorica 13.04.2003
med 09.00 in 15.00 uro
(v primeru dežja 11.05.2003 med 09.00 in 15.00 uro)
Parkirni prostor pred Mercator Centrom Nova Gorica
Koper 16.05.2003
med 14.00 in 19.00 uro
Centralno parkirišče v Kopru
Kranj 12.04.2003
med 10.00 in 14.00 uro
(v primeru dežja 26.04.2003)
plato Podjetja za vzdrževanje avtocest na MP Karavanke - Hrušica
Celje 17.05.2003
med 10.00 in 17.00 uro
Poligon - Ločica ob Savinji 49/a, Polzela

 

Vse motoriste tudi letos vabimo, da se udeležijo izpopolnjevanj. Skupaj bomo poskusili zagotoviti višji nivo varnosti med to kategorijo udeležencev v prometu.

Za vse informacije so na voljo inšpektorji za prometno varnost na področnih policijskih upravah.

 

 


Informacijo so pripravili v Sektorju za cestni promet Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave.