V počitniškem naselju Ministrstva za notranje zadeve na Debelem rtiču bo od 5. do 9. maja 2003 potekal enajsti glavni kriminalistični tečaj Srednjeevropske policijske akademije (v nadaljevanju SEPA).

Tečaj se je začel 24. februarja 2003 na Dunaju, zaključil pa se bo 23. maja 2003 v Budimpešti. V tem času bo 25 udeležencev kriminalističnih policij srednjega menedžmenta obiskalo vseh osem držav članic SEPA, Avstrijo, Madžarsko, Slovaško, Češko, Poljsko, ZR Nemčijo, Švico in Slovenijo.

Iz Slovenije se letošnjega tečaja udeležujeta Uroš Postružnik in Milan Klemenc iz Urada kriminalistične policije Policijske uprave Maribor.

Namen usposabljanja je posredovanje in poglabljanje znanja, izkušenj in sposobnosti, ki so potrebne pri delu na področju zatiranja kriminalitete ter navezovanje medsebojnih stikov med udeleženci seminarja za nadaljnje sodelovanje in izmenjavo delovnih izkušenj, pa tudi različnih informacij in znanj.

Udeležencem bodo predavali predstavniki Policije, Urada za preprečevanja pranja denarja pri Ministrstvu za finance in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije.

Predavatelji jim bodo predstavili naslednje teme:

  • organizacija in naloge slovenske kriminalistične policije,
  • temeljne značilnosti kriminalitete v Sloveniji,
  • slovensko kazensko pravo s poudarkom na nalogah in pristojnostih policije (predstavitev problematike),
  • uporaba posebnih preiskovalnih metod in sredstev,
  • posamezne pojavne oblike organizirane kriminalitete (trgovina z orožjem, esktremno nasilje) in boj zoper organizirano kriminaliteto s poudarkom na organizaciji, strategiji, pristojnostih, problematiki,
  • vodenje preiskave pri pranju denarja in sodelovanje z različnimi institucijami,
  • slovenske izkušnje glede problematike ilegalnega spravljanja ljudi preko državne meje.


Udeleženci bodo obiskali Policijsko akademijo, Policijsko upravo Koper, Luko Koper ter se seznanili z varovanjem slovenske morske državne meje. V policijskem vadbenem centru v Gotenici pa si bodo ogledali predstavitveni program Posebne policijske enote in Letalske policijske enote ter njunih nalog pri zatiranju kriminala. Vtise o naši državi pa bodo strnili z obiskom starega mestnega jedra slovenske prestolnice.


udelezenci

Udeleženci SEPE so se v Policijskem vadbenem centru v Gotenici seznanili z organizacijsko strukturo Centra za izpopolnjevanje in uposabljanje Gotenica...


PPE

.. si ogledali prikazno vajo Posebne policijske enote...


LPE

... in Letalske policijske enote ter se popeljali s policijskim helikopterjem

 


Besedilo: Tadeja Kuhar