Pred praznikom dela, 30. aprila 2003, je generalni direktor policije Marko Pogorevc na vljudnostni obisk sprejel predstavnike Policijskega sindikata Slovenije pod vodstvom predsednika Miroslava Dušiča. 

Predsednik policijskega sindikata je generalnega direktorja policije seznanil z dejavnostmi sindikata pred kongresom, ki bo 8. in 9. maja v Portorožu. Dogovorjeno je, da se bo Marko Pogorevc z vodstvom policije odzval povabilu na kongres, kjer bodo članom sindikata predstavili izvajanje akcijskega schengenskega načrta vključno z vsemi vplivi na življenje in delo policistov. Dušič je poudaril, da bo tudi v bodoče prioriteta delovanja policijskega sindikata boj za čim boljši status policistov in delavcev policije, predvsem v luči sprejemanja čim boljših zakonov in podzakonskih aktov.

Marko Pogorevc je zagotovil, da je tudi  v interesu vodstva policije izboljšanje socialnega statusa policistov. Vodstvo ne bo pristalo na akte, ki bi zmanjšali sedanji status policistov in drugih delavcev policije. Ob tej priložnosti je predstavnike sindikata seznanil še z rebalansom proračuna policije in dejal, da bodo z notranjimi prerazporeditvami skušali ohraniti dosedanjo kvaliteto dela ter izplačilo plač in drugih dodatkov.

Na koncu je generalni direktor policije tako vodstvu sindikata kot tudi vsem delavcem policije čestital ob prazniku dela.

 

Anita Leskovec Sedmak