Na podlagi programa, ki ga je pripravila Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave skupaj s Policijsko akademijo v policiji vsako leto poteka kriminalistični tečaj, ki se ga morajo udeležiti vsi novozaposleni kriminalisti.

Tečaj traja štiri mesece, razdeljen pa je na teoretični in praktični del, ki se izvaja dva tedna v Gotenici. Praktični del tečaja omogoča udeležencem preizkus pridobljenih teoretičnih znanj v dejanskih okoliščinah. Letos bodo udeleženci zaključili z usposabljanjem 20. junija 2003. V takšni obliki je kriminalistični tečaj tokrat organiziran že desetič.

Namen tečaja je predvsem usposobiti novozaposlene kriminaliste za samostojno, strokovno in zakonito opravljanje nalog kriminalistične policije. Gre za strokovno zelo zahtevno in obsežno obliko usposabljanja. Teoretični del obsega 14 predmetov, pri vsakem od teh morajo udeleženci opraviti izpit, praktični del pa situacije, ki jih morajo kriminalisti obvladovati pri svojem operativnem delu. Po zaključenem tečaju imajo vsi udeleženci praktična znanja za odkrivanje in preiskovanje kriminalitete, poznajo pa tudi oblike praktičnega sodelovanja z drugimi organizacijskimi enotami policije, državnim tožilstvom, preiskovalnim sodnikom ter drugimi državnimi istitucijami, ki sodelujejo v procesu preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

Letošnjega kriminalističnega tečaja se udeležuje 18 novozaposlenih delavcev z različnih policijskih uprav in Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, praktičnega dela, ki se je pričel v ponedeljek, 12. maja, pa se udeležuje skupno 42 kriminalistov. 

Na letošnjem tečaju sodelujejo kot predavatelji številni priznani strokovnjaki z Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, Inštituta za sodno medicino in Visoke policijsko-varnostne šole.

 


Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi