Na otoku Krf se je začela 7. konferenca policijskih šefov Evropske unije, ki se je udeležuje tudi Generalni direktor slovenske policije Marko Pogorevc.

Na tokratnem rednem srečanju generalnih direktorjev policij držav članic EU, končalo se bo 20. maja 2003, bodo prvič vseskozi prisotni tudi šefi policij vseh 10 držav pristopnic EU. Na konferenci policijskih šefov bo obravnavano poročilo EUROPOL-a za leto 2002 o boju zoper organiziran kriminal, veliko pozornosti pa bodo namenili tudi dogovoru o oblikah skupnega sodelovanja policij EU in držav pristopnic v boju zoper organiziran kriminal na Balkanu.

Direktorji policij bodo na konferenci spregovorili o policijski misiji pod okriljem EU v Bosni in Hercegovini, kjer ima slovenska policija že veliko izkušenj. Direktor CEPOLA (evropske policijske akademije) bo predstavil realizirane in načrtovane aktivnosti na področju izobraževanja in usposabljanja za leto 2003. Slovenska policija je, kot prva od držav pristopnic, s CEPOL-om že organizirala usposabljanje za slovenske policiste s področja policijske etike, zato bo Marko Pogorevc predstavil izkušnje pri organizaciji skupnih usposabljanj.

Na konferenci bodo šefi policij obravnavali tudi problematiko ilegalnih migracij in predstavili rezultate sodelovanja v skupnih akcijah v boju zoper ilegalne migracije, predvsem preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj tihotapljenja in trgovanja s človeškimi organi. Predstavniki grške policije bodo udeležencem konference predstavili priprave na varovanje Olimpijskih iger.

Predvideno je, da se bo generalni direktor slovenske policije na Krfu ločeno sestal s šefi madžarske, slovaške, italijanske, avstrijske, češke in švedske policije, direktorjem EUROPOL-a in direktorjem CEPOL-a.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi