V Centru za tujce v Velikem otoku pri Postojni je danes, 12. junija 2003, generalni direktor policije Marko Pogorevc podpisal sporazume o sodelovanju s predstavniki Slovenske filantropije, Jezuitsko službo za begunce in Društvom otrok-mozaik.


sporazum podpisniki

Podpisniki sporazuma


Te nevladne organizacije večino nalog, ki so opredeljene v sporazumu o sodelovanju v Centru za tujce, izvajajo že dalj časa. Predvsem gre za naloge, ki dopolnjujejo socialno oskrbo in izvajanje dnevnih prosto časnih aktivnosti za osebe nastanjene v centru.

Generalni direktor policije Marko Pogorevc je po podpisu sporazumov izrazil veselje, da se je formaliziralo dolgoletno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki pa je tudi podlaga, da se bo to sodelovanje še razširilo. V slovenski policiji obravnavamo tujce, ki so nastanjeni v centru kot ljudi, ki imajo vso pravico do človeškega odnosa in človeka dostojnega življenja in pri tem nam nevladne organizacije veliko pomagajo. Zadovoljni smo, da se je število ilegalnih migrantov zmanjšalo, še bolj pa bomo, ko se bo izboljšalo stanje v državah, iz katerih ljudje bežijo. Med drugim se je zahvalil za sodelovanje vsem podpisnikom in tudi lokalni skupnosti, kjer je izpostava Centra za tujce.


sporazum udeleznci

Udeleženci slovesnosti


Stanislav Veniger, direktor Uprave uniformirane policije GPU, v katerega organizacijsko sodi Center za tujce, se je zahvalil predstavnikom nevladnih organizacij, da so delavcem centra za tujce stali ob strani in jim pomagali pred dvema letoma, ko se je ob številnih tujcih delalo v slabih delovnih razmerah.

Sporazum je za Slovensko filantropijo podpisala dr. Anica Mikuš Kos, Katarina Meden za Društvo otrok-mozaik in p.dr. Marjan Šef za Jezuitsko službo za begunce.

Slovesnosti ob podpisu sporazuma pa se je udeležil tudi predstavnik UNHCR v Sloveniji Gregorij Garras, ki je dejal, da je podpis sporazuma o sodelovanju pomemben korak pri transparentnosti k boljšemu sodelovanju državnih in nevladnih institucij.

Vodja Centra za tujce Darja Peharc, v katerem je trenutno 37 tujcev, je dejala, da bodo sporazumi podlaga za lažje urejanje nekaterih formalnosti, ki se pojavljajo pri izvajanju konkretnih delovnih nalog. Obenem pa ta način sodelovanja pomeni najhitrejšo in najlažjo pot ter hkrati najcenejšo podlago za uresničevanje ustrezne psiho-socialne oskrbe in različnih dnevnih aktivnosti s tujci v centru.

 

Besedilo in fotografiji: Nuša Tavčar